مهندسی عمران - منابع و دورهای آموزشی

رشته مهندسی عمران یکی از شاخه‌های مهندسی مربوط به طراحی، ساخت، نظارت و مدیریت ساختمان‌ها، جاده‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، سد‌ها و سازه‌های دیگر است. این رشته با استفاده از اصول علمی و ریاضیات، با توجه به عوامل مختلفی مانند بارهای زنده و مرده، تحلیل لرزه‌ای، مقاومت مصالح و شرایط آب و هوایی، با معماران، شهرسازان و سایر متخصصین همکاری می‌کند تا سازه‌هایی را طراحی و اجرا کند که بتواند به نیازهای جامعه پاسخ دهد. 

مهندسان عمران با توجه به طراحی، نظارت بر ساخت و مدیریت پروژه های مهم و حیاتی برای اقتصاد، جامعه و کشور کار می‌کنند، برای مثال طراحی و اجرای پل ها، بنادر، تونل ها، ایستگاه های راه‌آهن، سد ها و غیره. همچنین در زمینه های آموزشی، ارزیابی سازه های موجود، نظارت بر فعالیت های ساخت و ساز، مدیریت و برنامه ‌ریزی پروژه های ساختمانی فعالیت دارند.

در دوره تحصیلی، دانشجویان مهندسی عمران مهارت هایی از جمله طراحی بتنی و فولادی، نظارت بر ساخت و ساز، مدیریت پروژه، علم خاک و مکانیک خاک و سنگ‌، دینامیک سازه، مدلسازی سازه، طراحی جاده و مسیریابی، هیدرولیک، مدلسازی ترافیک و برنامه‌ریزی در حرکت و ... آموزش داده می‌شود.

دوره ها در حال شروع مهندسی عمران

خبرها و اطلاعیه ها مهندسی عمران

کتاب های آموزشی مهندسی عمران

رتبه های برتر مهندسی عمران

لیست اساتید مهندسی عمران

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.