کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

درخواست نمایندگی

"مرکز خدمات آموزشی نصیر" در راستای تکمیل نمایندگی ها و عاملیت‌های برگزاری آزمون خود در سراسر کشور اقدام به اخذ نمایندگی نموده است.
بر این اساس داوطلبان می توانند درخواست خود را مبنی بر دریافت مجوز نمایندگی آزمون در سایر شهرهایی که نمایندگی فعال در آن وجود ندارد به آدرس "nasirnamayandegi@gmail.com ارسال نمایند.
دریافت فرم درخواست نمایندگی