بابک رستمی

بابک رستمی


دکتر بابک رستمی قراگزلو کارشناس ارشد مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس ارشد کارگردانی سینما از دانشگاه هنر تهران و همچنین دکتری پژوهش هنر از دانشگاه هنر تهران می باشند. ایشان دانشجوی ممتاز و رتبه اول در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بوده و 20 سال سابقه تدریس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور را در کارنامه خود دارند. کتابهای زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت، زبان تخصصی مهندسی عمران، متون تخصصی عمران، زبان عمومی ارشد، واژگان ضروری ارشد و دکتری، ریشه های واژگان زبان انگلیسی، روش های پاسخگویی به متن های درک مطلب و همچنین ادغام ژانرها در سینمای امروز به همراه ارائه چندین مقاله به مجلات و کنفرانس های علمی از جمله تألیفات ایشان است. ارائه و برگزاری اولین همایش راهبردی در مدیریت و برنامه ریزی آزمون کارشناسی ارشد در کشور و توسعه و برگزاری بیش از 285 همایش در 30 استان کشور از دیگر فعالیت های آموزشی ایشان در عرصه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری می باشد.
تألیفات (کتابها)
1- کتاب زبان تخصصی معماری و هنرهای ساخت – انتشارات پرهام - (چاپ اول مهرماه 1393 و چاپ پنجم تابستان 1397)
2- کتاب زبان عمومی ارشد - انتشارات نصیر (دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی) - (چاپ دهم پاییز 1397 و چاپ اول 1388)
3- کتاب ادغام ژانرها در سینمای امروز - انتشارات حرفه نویسنده – (در مراحل نهایی - 1397)
4- کتاب زبان تخصصی مهندسی عمران - انتشارات جهاد دانشگاهی صنعتی امیر کبیر - (چاپ هشتم 1392 و چاپ اول 1382)
5- کتاب متون تخصصی عمران - انتشارات کیان (چاپ اول 1387 و چاپ سوم با انتشارات پردازش 1392)
6- 504 از نگاهی دیگر (در مراحل پایانی – تابستان 1397)

کلاس های استاد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.