کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

بسته های آموزشی

برای خرید بسته ها به این لینک مراجعه فرمایید: فروشگاه کتاب و بسته های آموزشی

بسته های آموزشی قیمت (ريال) مولفان
1- بسته آموزشی برق (الکترونیک - مخابرات) 3600000
با تخفیف 25 درصد
2700000
شامل: دروس عمومی : زبان عمومی دکتر بابک رستمی- ریاضی مهندسی مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - معادلات دیفرانسیل مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - آمار و احتمالات آرام بحرینی-مدارهای الکتریکی پروفسور پرویز جبه دار مارالانی

دروس گرایش مخابرات : الکترونیک2 مهندس احمدعلی اشرفیان - الکترونیک1 مهندس محمدصادق اسلام پناه- الکترومغناطیس مهندس احمدعلی اشرفیان- سیگنال مهندس مهدی تقدسی ج 1 و 2  - کنترل خطی دکتر محمدرضا جاهد مطلق
2- بسته آموزشی برق  (کنترل) 3600000
با تخفیف 25 درصد
2700000
شامل: دروس عمومی : زبان عمومی دکتر بابک رستمی- ریاضی مهندسی مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - معادلات دیفرانسیل مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - آمار و احتمالات آرام بحرینی-مدارهای الکتریکی پروفسور پرویز جبه دار مارالانی

دروس گرایش مخابرات : الکترونیک2 مهندس احمدعلی اشرفیان - الکترونیک1 مهندس محمدصادق اسلام پناه- ماشین های الکتریکی استاد محمد تقی نبوی- سیگنال مهندس مهدی تقدسی ج 1 و 2  - کنترل خطی دکتر محمدرضا جاهد مطلق
3- بسته آموزشی برق (قدرت) 3120000
با تخفیف 25 درصد
2330000
شامل: دروس عمومی : زبان عمومی دکتر بابک رستمی - ریاضی مهندسی مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - معادلات دیفرانسیل مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - آمار و احتمالات آرام بحرینی-مدارهای الکتریکی پروفسور پرویز جبه دار مارالانی

دروس گرایش قدرت :  ماشین های الکتریکی استاد محمد تقی نبوی- الکترومغناطیس مهندس احمدعلی اشرفیان- یررسی سیستم های قدرت دکتر سعید افشارنیا - کنترل خطی دکتر محمدرضا جاهد مطلق
4- بسته آموزشی مکانیک (تمام گرایش ها) 4440000
با تخفیف 25 درصد
3350000
شامل کتاب های: دروس عمومی: زبان عمومی دکتر بابک رستمی/ریاضی مهندسی ج 1 & 2 مهندس محمود کریمی/معادلات دیفرانسیل ج 1 & 2 مهندس محمود کریمی/ریاضی عمومی 1 مهدی صنعتی-رضا مهیمنی/ریاضی عمومی 2 مهدی صنعتی-رضا مهیمنی  ...دروس تخصصی: ترمودینامیک علیرضا سرایی/مکانیک سیالات دکتر کیوان صادقی /انتقال حرارت علیرضا سرایی/استاتیک روح اله حسینی- حمزه صالحی پور/مقاومت مصالح پروفسور امیررضا شاهانی/طراحی اجزاء دکتر مسعود شریعت پناهی /دینامیک پروفسور منصور نیکخواه بهرامی/تئوری ارتعاشات پروفسور منصور نیکخواه بهرامی /دینامیک ماشین دکتر جهانبخش حامدی/کنترل اتوماتیک دکتر جهانبخش حامدی

برای خرید بسته ها به این لینک مراجعه فرمایید: فروشگاه کتاب و بسته های آموزشی
واحد انتشارات-مرکز خدمات آموزشی نصیر