بسته های آموزشی


برای خرید بسته ها به این لینک مراجعه فرمایید: فروشگاه کتاب و بسته های آموزشی
بسته های آموزشی قیمت (ريال) مولفان
1- بسته آموزشی برق (الکترونیک - مخابرات) 3600000
با تخفیف 25 درصد
2700000
شامل: دروس عمومی : زبان عمومی دکتر بابک رستمی- ریاضی مهندسی مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - معادلات دیفرانسیل مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - آمار و احتمالات آرام بحرینی-مدارهای الکتریکی پروفسور پرویز جبه دار مارالانی

دروس گرایش مخابرات : الکترونیک2 مهندس احمدعلی اشرفیان - الکترونیک1 مهندس محمدصادق اسلام پناه- الکترومغناطیس مهندس احمدعلی اشرفیان- سیگنال مهندس مهدی تقدسی ج 1 و 2  - کنترل خطی دکتر محمدرضا جاهد مطلق
2- بسته آموزشی برق  (کنترل) 3600000
با تخفیف 25 درصد
2700000
شامل: دروس عمومی : زبان عمومی دکتر بابک رستمی- ریاضی مهندسی مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - معادلات دیفرانسیل مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - آمار و احتمالات آرام بحرینی-مدارهای الکتریکی پروفسور پرویز جبه دار مارالانی

دروس گرایش مخابرات : الکترونیک2 مهندس احمدعلی اشرفیان - الکترونیک1 مهندس محمدصادق اسلام پناه- ماشین های الکتریکی استاد محمد تقی نبوی- سیگنال مهندس مهدی تقدسی ج 1 و 2  - کنترل خطی دکتر محمدرضا جاهد مطلق
3- بسته آموزشی برق (قدرت) 3120000
با تخفیف 25 درصد
2330000
شامل: دروس عمومی : زبان عمومی دکتر بابک رستمی - ریاضی مهندسی مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - معادلات دیفرانسیل مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - آمار و احتمالات آرام بحرینی-مدارهای الکتریکی پروفسور پرویز جبه دار مارالانی

دروس گرایش قدرت :  ماشین های الکتریکی استاد محمد تقی نبوی- الکترومغناطیس مهندس احمدعلی اشرفیان- یررسی سیستم های قدرت دکتر سعید افشارنیا - کنترل خطی دکتر محمدرضا جاهد مطلق
4- بسته آموزشی مکانیک (تمام گرایش ها) 4440000
با تخفیف 25 درصد
3350000
شامل کتاب های: دروس عمومی: زبان عمومی دکتر بابک رستمی/ریاضی مهندسی ج 1 & 2 مهندس محمود کریمی/معادلات دیفرانسیل ج 1 & 2 مهندس محمود کریمی/ریاضی عمومی 1 مهدی صنعتی-رضا مهیمنی/ریاضی عمومی 2 مهدی صنعتی-رضا مهیمنی  ...دروس تخصصی: ترمودینامیک علیرضا سرایی/مکانیک سیالات دکتر کیوان صادقی /انتقال حرارت علیرضا سرایی/استاتیک روح اله حسینی- حمزه صالحی پور/مقاومت مصالح پروفسور امیررضا شاهانی/طراحی اجزاء دکتر مسعود شریعت پناهی /دینامیک پروفسور منصور نیکخواه بهرامی/تئوری ارتعاشات پروفسور منصور نیکخواه بهرامی /دینامیک ماشین دکتر جهانبخش حامدی/کنترل اتوماتیک دکتر جهانبخش حامدی

برای خرید بسته ها به این لینک مراجعه فرمایید: فروشگاه کتاب و بسته های آموزشی
واحد انتشارات-مرکز خدمات آموزشی نصیر

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.