کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

بسته آموزشی برق (مخابرات) نصیر

شامل: دروس عمومی : زبان عمومی دکتر بابک رستمی- ریاضی مهندسی مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - معادلات دیفرانسیل مهندس محمود کریمی ج 1 و 2 - آمار و احتمالات آرام بحرینی-مدارهای الکتریکی پروفسور پرویز جبه دار مارالانی

دروس گرایش مخابرات : الکترونیک2 مهندس احمدعلی اشرفیان - الکترونیک1 مهندس محمدصادق اسلام پناه- الکترومغناطیس مهندس احمدعلی اشرفیان- سیگنال مهندس مهدی تقدسی ج 1 و 2  - کنترل خطی دکتر محمدرضا جاهد مطلق

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد