کارگاه آمار و روش تحقیق در مصاحبه (آنلاین) 1403

کارگاه آمار و روش تحقیق در مصاحبه (آنلاین) 1403


9,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 9 ساعت

تاریخ شروع دوره یکشنبه 17:30 تا 22:00,دوشنبه 17:30 تا 22:00

تاریخ پایان دوره 1403/02/22

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.