تکنیک های اساسی در فرایند مصاحبه (آنلاین) 1403

تکنیک های اساسی در فرایند مصاحبه (آنلاین) 1403


4,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 3 ساعت

تاریخ شروع دوره سه شنبه 19:00 تا 22:00

تاریخ پایان دوره 1403/02/22

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.