آمار و روش تحقیق (آنلاین شرح درس + نکته و تست) 1404

آمار و روش تحقیق (آنلاین شرح درس + نکته و تست) 1404


40,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 100 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1402/12/07

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.