نکته و تست فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان ارشد (آنلاین) 1403

نکته و تست فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان ارشد (آنلاین) 1403


6,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 20 ساعت

تاریخ شروع دوره سه شنبه 16:00 تا 21:00

تاریخ پایان دوره 1402/10/03

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.