جلسه اول زبان عمومی کد2 دکتر بابک رستمی (رایگان) 1403

جلسه اول زبان عمومی کد2 دکتر بابک رستمی (رایگان) 1403


ریال
مدت زمان دوره: 5 ساعت

تاریخ شروع دوره یکشنبه 15:00 تا 22:00

تاریخ پایان دوره 1402/07/22

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.