جلسه اول مدارهای الکتریکی استاد کارو زرگر (رایگان) 1403

جلسه اول مدارهای الکتریکی استاد کارو زرگر (رایگان) 1403


ریال
مدت زمان دوره: 7 ساعت

تاریخ شروع دوره چهارشنبه 15:00 تا 22:00

تاریخ پایان دوره 1402/05/07

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.