کارگاه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد اداری (حضوری)

کارگاه قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد اداری (حضوری)


5,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 6 ساعت

تاریخ شروع دوره چهارشنبه 16:00 تا 19:00

تاریخ پایان دوره 1402/03/03

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.