کارگاه مهارت های ارتباطی (حضوری)

کارگاه مهارت های ارتباطی (حضوری)


4,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 6 ساعت

تاریخ شروع دوره پنجشنبه 17:00 تا 20:00

تاریخ پایان دوره 1402/03/03

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.