کارگاه قانون مالیات های مستقیم (حضوری)

کارگاه قانون مالیات های مستقیم (حضوری)


30,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 21 ساعت

تاریخ شروع دوره چهارشنبه 17:00 تا 20:00

تاریخ پایان دوره 1402/03/03

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.