آسیب شناسی روانی (آنلاین) 1403

آسیب شناسی روانی (آنلاین) 1403


9,600,000 ریال
مدت زمان دوره: 40 ساعت

تاریخ شروع دوره دوشنبه 16:00 تا 19:00

تاریخ پایان دوره 1402/01/14

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.