آمار و روش تحقیق (آنلاین) 1403

آمار و روش تحقیق (آنلاین) 1403


19,200,000 ریال
مدت زمان دوره: 80 ساعت

تاریخ شروع دوره شنبه 16:00 تا 19:00

تاریخ پایان دوره 1402/01/14

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.