اصول شروع یک استارتاپ از نگاه حقوقی و قراردادی (آنلاین)

اصول شروع یک استارتاپ از نگاه حقوقی و قراردادی (آنلاین)


2,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 4 ساعت

تاریخ شروع دوره شنبه 17:00 تا 19:00

تاریخ پایان دوره 1401/12/27

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.