اختیارات و معضلات هیات مدیره (آنلاین)

اختیارات و معضلات هیات مدیره (آنلاین)


2,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 4 ساعت

تاریخ شروع دوره دوشنبه 18:00 تا 20:00

تاریخ پایان دوره 1401/12/04

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.