ثبت و تنظیم صورت جلسه شرکت ها و موسسات (آنلاین)

ثبت و تنظیم صورت جلسه شرکت ها و موسسات (آنلاین)


1,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 2 ساعت

تاریخ شروع دوره دوشنبه 15:00 تا 17:00

تاریخ پایان دوره 1401/01/01

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.