تشریفات برگزاری مجامع شرکت ها (آنلاین)

تشریفات برگزاری مجامع شرکت ها (آنلاین)


1,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 2 ساعت

تاریخ شروع دوره یکشنبه 18:00 تا 20:00

تاریخ پایان دوره 1401/12/04

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.