اصول حاکم بر سرمایه شرکت (آنلاین)

اصول حاکم بر سرمایه شرکت (آنلاین)


1,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 2 ساعت

تاریخ شروع دوره یکشنبه 15:00 تا 17:00

تاریخ پایان دوره 1401/01/01

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.