مدیریت هفته پایانی آمادگی آزمون ارشد و دکتری

مدیریت هفته پایانی آمادگی آزمون ارشد و دکتری


ریال
مدت زمان دوره: 3 ساعت

تاریخ شروع دوره چهارشنبه 20:00 تا 23:00

تاریخ پایان دوره 1401/11/30

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.