کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایانشهریهثبت نام

پروفسور امیررضا شاهانی

پروفسور اميررضا شاهاني در آذرماه سال 1377 به عنوان عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي با مرتبه استادياري استخدام شد. وي در سال 1382 موفق به كسب مرتبه‌ي دانشياري گرديد و در سال 1386 به مرتبه‌ي استادي ارتقاء يافت. ايشان در كنار كارهاي آموزشي و پژوهشي تصدي مسئوليت‌هاي اجرايي مختلفي همچون مديركل پژوهش و ارتباط با صنعت دانشگاه، معاونت آموزشي دانشگاه و عضو هيأت مديره انجمن مهندسان مكانيك ايران را برعهده داشت. نامبرده مسئول آزمايشگاه تحقيقاتي مكانيك شكست و خستگي دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه صنعتي خواجه‌نصيرالدين طوسي
پروفسور شاهاني داراي بيش از يكصد مقاله علمي در مجلات و كنفرانس‌هاي معتبر داخلي و بين‌المللي است. ايشان همچنين مسئوليت اجراي پروژه‌هاي صنعتي متعددي را برعهده داشته‌اند.