کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

دکتر جاهد مطلق

دكتراي مهندسي برق كنترل، دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه علم و صنعت داراي 22 سال سابقه تدريس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و ارائه 70 مقاله علمي در كنفرانس‌ها و مجلات معتبر بين‌المللي داخلي و خارجي در زمينه كنترل و به‌زودي تأليف و چاپ كتاب كنترل خطي براي مركز آموزشي نصير.

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان