کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

دکتر حاج سیدجوادی

مولف طراحي الگوريتم و ساختمان گسسته
دكتراي رياضي، عضو هيأت علمي دانشگاه شاهد 22 سال سابق تدريس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي ارائه 20 مقاله علمي در كنفرانس‌ها و 20 مقاله برنامه‌نويسي كامپيوتر، مباني كامپيوتر و الگوريتم به‌زودي تأليف و چاپ كتاب طراحي الگوريتم براي مركز آموزشي نصير
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان