کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایانشهریهثبت نام

دکتر جبه‌دار مارالانی

دكتر پرويز جبه‌دار مارالاني

دكتر پرويز جبه‌دار مارالاني استاد گروه كنترل دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر پرديس دانشكده‌هاي فني دانشگاه تهران است. ايشان فوق ليسانس پيوسته مهندسي برق را در سال 1342 از دانشكده فني دانشگاه تهران و فوق‌ليسانس و دكتراي مهندسي برق در رشته كنترل را از دانشگاه كاليفرنيا ـ بركلي ـ امريكا به‌رتيب در سال‌هاي 1345 و 1348 اخذ نمودند. دكتر جبه‌دار تاكنون 16 جلد كتاب در زمينه‌هاي مختلف مهندسي برق، كامپيوتر، رياضيات كاربردي تأليف يا ترجمه كرده‌اند. كه كتاب نظريه اساسي مدارها و شبكه يكي از اين كتاب‌ها است كه مورد استفاده گسترده دانشجويان مهندسي برق تمام دانشگاه‌هاي كشور است. زمينه تحقيقاتي ايشان تحليل و طراحي مدارهاي الكتريكي، سيستم‌هاي كنترل خطي و غيرخطي، مدل‌سازي سيستم‌ها و كاربرد روش‌هاي سيستمي در تحليل مسائل مختلف مهندسي است، ايشان بيش از 60 مقاله در مجلات علمي منتشر و بيشتر از 100 مقاله در كنفرانس‌هاي علمي ارائه كرده‌اند. نامبرده بيش لز 40 سال سابقه هيأت علمي در دانشگاه تهران داشته و چند دوره رئيس دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر بوده‌اند. ايشان جزو چهره‌هاي ماندگار بوده و عضو پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران هستند.