کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد عرفانیان

کارشناسی ارشد
(دانشگاه شریف)
بیش از 6 سال تدریس در موسسات آموزش عالی
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان