کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایانشهریهثبت نام

استاد عرفانیان

کارشناسی ارشد
(دانشگاه شریف)
بیش از 6 سال تدریس در موسسات آموزش عالی