کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

دکتر فیلی

مهندسي كامپپوتر ـ دكتراي مهندسي كامپيوتر گرايش هوش و ماشين، عضو هيأت علمي دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر دانشگاه تهران، 13 سال سابقه تدريس در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (دانشگاه‌هاي تهران و شريف) ارائه 40 مقاله علمي در كنفرانس‌ها و مجلات معتبر بين‌المللي داخلي و خارجي در زمينه هوش مصنوعي تأليف و چاپ كتاب هوش مصنوعي براي مركز آموزشي نصير.
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان