کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد فراهانی

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1مکانیک سیالات و هیدرولیک (تابستان98)مکانیک سیالات و هیدرولیکمهندسی عمرانشنبه 14:00 تا 20:301398/05/101398/07/30
2مکانیک خاک و پی سازی (تابستان98)مکانیک خاک و پی سازیمهندسی عمراندوشنبه 14:00 تا 20:301398/05/101398/07/30