کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد فراهانی

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1مکانیک سیالات و هیدرولیک(پاییز97)مکانیک سیالات و هیدرولیکمهندسی عمرانسه شنبه 14:00 تا 20:301397/08/151397/11/01
2مکانیک خاک و پی سازی (پاییز97)مکانیک خاک و پی سازیمهندسی عمرانچهارشنبه 14:00 تا 20:301397/08/151397/11/01