کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایانشهریهثبت نام
1مکانیک سیالات و هیدرولیک (آنلاین)مکانیک سیالات و هیدرولیکمهندسی عمرانیکشنبه 18:00 تا 22:001399/07/131400/02/304,250,000ثبت نام کنید
2مکانیک خاک و پی سازی (آنلاین)مکانیک خاک و پی سازیمهندسی عمرانسه شنبه 18:00 تا 22:001399/07/151400/02/294,250,000ثبت نام کنید
3*بسته جامع سیالات رشته عمران*مکانیک سیالات و هیدرولیکمهندسی عمرانیکشنبه 18:00 تا 22:00,سه شنبه 18:00 تا 22:001399/07/131400/02/307,600,000ثبت نام کنید
4نکته و تست مکانیک سیالات و هیدرولیک (آنلاین)مکانیک سیالات و هیدرولیکمهندسی عمرانیکشنبه 17:00 تا 22:001400/02/051400/03/011,300,000ثبت نام کنید
5نکته و تست مکانیک خاک و پی سازی (آنلاین)مکانیک خاک و پی سازیمهندسی عمرانسه شنبه 17:00 تا 21:001400/02/071400/03/011,300,000ثبت نام کنید

استاد فراهانی