کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد فراهانی

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1مکانیک سیالات و هیدرولیک(فروردین98)مکانیک سیالات و هیدرولیکمهندسی عمران1398/01/151398/01/30
2مکانیک خاک و پی سازی(فروردین98)مکانیک خاک و پی سازیمهندسی عمران1398/01/151398/01/30