کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایانشهریهثبت نام

دکتر فنایی

رزومه علمی نادر فنائی
آدرس: تهران، بالاتر از میدان ونک، بعد از تقاطع میرداماد، روبروی ساختمان اسکان، دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، ساختمان جدید دانشکده مهندسی عمران، طبقه چهارم
ایمیل: fanaie@kntu.ac.ir 
nader_fanaie@yahoo.com
 
 1. کسب رتبه اول مسابقات علمي شهرستان آباده در سالهاي دوم و سوم دبيرستان (سالهاي 1372 و1373)
 1. کسب رتبه دوم مسابقات علمي استان فارس در سال سوم دبيرستان (سال 1373)
 1. قبولي در رشته مهندسي عمران شريف با کسب رتبه 132 کل کشور (سال 1374)
 1. کسب رتبه سوم در اولين مسابقه رياضي دانشگاه صنعتي شريف (خردادماه سال 1374)
 1. کسب رتبه اول کشور در کنکور آزمايشي کارشناسي ارشد سازمان علمي و پژوهشي دانشجويان عمران (سال 1378)
 1. کسب رتبه اول کشور در چهارمين المپياد دانشجويي عمران (سال 1378)
 2. کسب رتبه اول کشور در آزمون دکتراي اعزام به خارج (سال1380 )
 1. قبولي در گرايش سازه دانشگاه  صنعتي شريف در مقطع کارشناسي ارشد (سال1378)
 1. قبولي در گرايش زلزله دانشگاه صنعتي شريف در مقطع دکترا و شروع به تحصيل از بهمن ماه سال 1380
 1. کسب رتبه اول دانشجوی برگزیده سال در اولین کنفرانس ملی عمران و انتخاب به عنوان دانشجوی سال عمران کشور در سال 1385
 1. انتخاب به عنوان مهندس نوآور در روز مهندس توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در سال 1386
 1. اخذ مدرک دکترای زلزله با درجه عالی از دانشگاه صنعتی شریف در تابستان 1387
 1. دارای پروانه پایه یک محاسبه و نظارت سازمان نظام مهندسی از سال 1390 و همچنین اخذ پروانه آموزش نظام مهندسی از سال 1394
 1. تألیف مجموعه کتب زیر برای انتشارات سری عمران برای آزمونهای ورود به پایه نظام مهندسی:
 • کتاب سازه های فولادی (این کتاب در حال حاضر به چاپ شانزدهم رسیده است)
 • کتاب تحلیل سازه ها (این کتاب در حال حاضر به چاپ نهم رسیده است)
 • کتاب بانک سؤالات آزمون محاسبات (این کتاب در حال حاضر به چاپ دوازدهم رسیده است)
 
15) نظارت علمی بر چاپ کتابهای "کاملترین مرجع کاربردی آباکوس تألیف آقای مهندس سروش نیا، انتشارات نگارنده دانش، جلدهای اول (مقدماتی) و دوم (پیشرفته). (این کتابها به ترتیب  به چاپهای پنجم و سوم رسیده اند)
 
16) نظارت علمی بر کتاب "کاربرد نرم افزار OpenSees در مدلسازی و تحلیل سازه ها، تألیف مهندس سید مجتبی حسینی و هادی کنارنگی، انتشارات آزاده" این کتاب به چاپ پنجم رسیده است.
 
17) تألیف کتاب " طراحی انواع اتصالات سازه های فولادی به روش ضرایب بار و مقاومت" با انتشارات دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی (این کتاب به عنوان تنها کتاب تألیفی رشته مهندسی عمران به مرحله نیمه نهایی داوری سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال کشور راه یافت)
 
18) عضویت در هیئت علمی دانشکده عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از سال 1388. (اینجانب از سال 1389 مسئول استعدادهای درخشان دانشکده عمران بوده و از مهر 1394 تا مهر 1396 نماینده دانشکده عمران در شورای انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیر بوده ام)
 
19) عضویت در بنیاد ملی نخبگان ایران از سال 1388 تا کنون
 
20) مشاور سازه مدیر کل راه و ترابری استان تهران، آقای دکتر فریبرز واحدی در سال 1391
 
21) دبیر کمیته TC98 در مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از سال 1393 و رابط زیرکمیته های مربوطهISIRI  با ISO
 
22) اولین عضو علی البدل هیئت مدیره دوره چهارم انجمن سازه های فولادی ایران
 
23) رییس کمیته شبیه سازی دوره چهارم انجمن سازه های فولادی ایران
 
24) دبیر کمیته آموزش دوره چهارم انجمن سازه های فولادی ایران
 
25) عضو هیئت مدیره دوره پنجم انجمن سازه های فولادی ایران
 
26) تألیف 42 مقاله ژورنالی و کنفرانسی از شروع فعالیت در دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی تا کنون (16 مقاله از این 42 مقاله،ISI   می باشند)

Articles:

 1. Fanaie, N. and Moghaddam, H., “Investigation into Elastic and Inelastic Spectra of Iranian Accelerograms”, Research Bulletin of Seismological and Eartquake Engineering, Summer 2004, Vol.2, 2-15.
 1. Moghaddam, H., Fanaie, N.,Elastic and Inelastic Spectra of Iranian Accelerograms”, Research Bulletin of Seismological and Eartquake Engineering, Summer 2006, Vol.1, 2-21.
 1. Fanaie, N., Moghaddam, H., “Investigation into Elastic and Inelastic Spectra of Bam Erathquake Accelerograms”, Monthly Professional Journal of Engineering Organization, June 2005, Vol.4, 19-25.
 1. Fanaie, N., Moghaddam, H., “Processing of accelerograms recorded in Silakhor earthquake and spectral and acceleration attenuation investigation in this earthquake”, 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering, Iran, Tehran.
 1. Moghaddam, H., Fanaie, N. and Hamzehloo, H., ‘Uniform hazard response spectra and ground motions for Tabriz”, Journal of Scientia Iranica, 2009, Vol. 16, No. 3, 238-248.
 1. Moghaddam, H., Fanaie, N. and Hamzehloo, H., “The effect of important parameters on simulation based on stochastic finite fault modeling”, Journal of the Earth and Space Physics,2008, Vol. 34(2), 53-64.
 1. Moghaddam, H., Fanaie, N. and Motazedian,D. “Estimation of Stress Drop for Some Large Shallow Earthquakes Using Stochastic Point Source and Finite Fault Modeling”, Journal of Scientia Iranica, 2010, Vol. 17, No. 3, 217-235.
 1. Moghaddam, H., Fanaie, N. and Hamzehloo, H., ‘Strong ground motion simulation based on stochastic finite fault modeling for Tabriz, a city in the NW of Iran”, 14th World Conference on Earthquake Engineering, China, 2008.
 1. Moghaddam, H., Fanaie, N. and Hamzehloo, H., “Studying the important parameters in earthquake simulation based on stochastic finite fault modeling”,14th World Conference on Earthquake Engineering, China, 2008.
 1. Moghaddam, H., Fanaie, N. and Motazedian,D., “Comparison between the estimated stress drops using stochastic modeling and corresponding values presented in PEER-NGA database”, 14th World Conference on Earthquake Engineering, China, 2008.
 1. Fanaie, N.  and Shamloo, S. “Studying seismic behavior of mixed structures in height”, 15th World Conferencre on Earthquake Engineering, Portugal, 2012.
 1. Fanaie, N., Aghajani, S. “Wire- rope bracing system with central cylinder, finite element based application”, 15th World Conferencre on Earthquake Engineering, Portugal, 2012.
 1. Fanaie, N., Aghajani, S. and Shamloo, S. “Theoretical Assessment of Wire Rope Bracing System With Soft Central Cylinder”, 15th World Conferencre on Earthquake Engineering, Portugal, 2012.
 1. Soroushnia, S., Fanaie, N., Mamaghani, M. H.  and Soroushnia, S., “Investigation on Eccentrically Braced Frameswith Tubular Links Using Non-Linear Time History Analysis”, 15th World Conferencre on Earthquake Engineering, Portugal, 2012.
 1. Hosseini, M., Fanaie, N. and Yousefi, A.M., “Studying the Vulnerability of Steel Moment Resistant Frames Subjected to Progressive Collapse", Indian Journal of Science and Technology, 2014, issue 3, Vol 7.
 1. Ezzatshoar, S. and Fanaie, N., “Determination of Response Modification Factor of Gate Braced Frames by Incremental Dynamic Analysis )IDA(‘”, Journal of Steel and Structures, 2013, vol 12, 47-58.
 1. Fanaie, N. and Ezzatshoar,S., “Studying the seismic behavior of gate braced frames by Incremental Dynamic Analysis )IDA(“, Journal of Constructional Steel Research, 2014, 99, 111–120.
 1. Ghahramanpoor, B., Fanaie, N. and Jahankhah , H., “Studying Near Fault Endurance Time Acceleration Function”, Journal of Scientia Iranica, 2015, 22(1), 15-29.
 1. Fanaie, N. and Afsar, E., “Response modification factor of the frames braced with reduced yielding segment BRB”, Structural Engineering and Mechanics,2014, Vol. 50, No.1, 1-17.
 1. Fanaie, N. Ghalamzan Esfahani, F. and Soroushnia, S.,Analytical study of composite beams with different arrangements of channel shear connectors”, Journal of Steel and Composite Structures, 2015, Vol. 19, No. 2, 485-501.
 1. Fanaie, N. and Shamlou, Sh. O., “Response modification factor of mixed structures”, Journal of Steel and Composite Structures, 2015, Vol. 19, No. 6, 1449-1466.
 1. Fanaie, N., Kazerani,S. and Soroushnia, S., “Numerical studying of Slotted Web Drilled Flange moment frame connection”, Numerical Methods in Civil Engineering, 2015, Vol.1, No. 3, 15-22.
 1. Fanaie, N., Aghajani, S. and Afsar, E., “Theoretical assessment of the behavior of cable bracing system with central steel cylinder”, Journal of Advances in Structural Engineering, 2016, Vol. 19, No. 3, 463–472.
 1. Fanaie, N., Aghajani, S. and Afsar, E., “Strengthening of moment resisting frame using cable-cylinder bracing”, Journal of Advances in Structural Engineering, 2016, 1-19.
 1. Fanaie, N., Nazari Monfared, M. “Cyclic behavior of extended end-plate connections with shape memory alloy bolts”, Structural Engineering & Mechanics, Vol. 60, No. 3 (2016) 507-527.
 1. Al Kajbaf, Azin, Fanaie, N., Investigation on the Behavior of Posttensioned Energy Dissipation Connections under Fire Loading, 4th. International Congress on Civil Engineering, Architecture and Urban Development, 2016.
 1. Fanaie, N., Zafari, N. “Seismic study of cable-cylinder bracing under near field records, 2nd International Conference on Steel & Structure, Tehran, Iran, 2017.
 1. Fanaie, N., Rezvani Sharif, M., Afsar, E. “Seismic performance assessment of hybrid braced cold-formed steel walls, 2nd International Conference on Steel & Structure, Tehran, Iran, 2017.
 1. Goudarzi , A., Ghassemieh , Fanaie, N., Fern Laefer, D. , Baei, M.,  “ Axial load effects on flush end-plate moment connections, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Structures and Buildings, Volume 170, 2017,  Issue SB3, 199-210.
 1. Jahanbakhti, E., Fanaie, N., Rezaeian, A. “Experimental investigation of panel zone in rigid beam to box column connection”, Journal of Constructional Steel Research, 137, (2017), 180-191.
 1. Fanaie, N., Tahriri, M. “Stability and stiffness analysis of a steel frame with an oblique beam using method of least work”, Journal of Constructional Steel Research, 137, (2017), 242-357.
 1. Faraji Najarkolaie, K., Mohammadi, M. and Fanaie, N. “Realistic behavior of infilled steel frames in seismic events: experimental and analytical study”, Bulletin of Earthquake Engineering, 2017.
 1. Fanaie, N. and Zafari, N. “Sensitivity Analysis on Response Modification Factor of New Cable-Cylinder Bracing System”, Journal of Earthquake Engineering, 2017.
 1. Afsar, E., Fanaie, N. and Zarifpour, A. “Probabilistic seismic demand assessment of steel frames braced with reduced yielding segment buckling restrained braces”, Advances in Structural Engineering, 2017.
 1. Fanaie, N. and Kolbadi, M.S. “Probabilistic Seismic Demand Assessment of Steel Moment Resisting Frames with Mass Irregularity in Height”,Scientia Iranica, Accepted. Will be published soon.
 1. Fanaie, N. and Bashiri, F. “Numerical study of slotted web drilled flange moment frame connection”, Numerical Methods in Civil Engineering, Volume 1, No. 3, June 2017.
 1. Fanaie, N., Kazerani, S. and Soroushnia, S. “Seismic behavior of drilled beam section in moment connections”, Numerical Methods in Civil Engineering, Volume 1, No. 4, June 2017.
 1. Fanaie, N. and Ghalamzan Esfahani, F. “Finite element analysis of a rigid beam to column connection reinforced with channels”, Numerical Methods in Civil Engineering, Vol. 2, No. 1, September. 2017.
 1. Al Kajbaf, A., Fanaie,N. and Faraji Najarkolaie, K. “Numerical simulation of failure in steel posttensioned connections under cyclic loading”, Engineering Failure Analysis, Volume 91, September 2018, 35-57.
40) نبوی، بهزاد، فنائی، نادر، (1392)، "محاسبه سختي دوراني اتصالات صلب اجرا شده توسط ورق های بالاسری و پايين سری با استفاده از مدل رياضي كيسالا"، چهارمين كنفرانس ملي سازه و فولاد
 
 41) قلمزن اصفهاني، فرزانه، فنائی، نادر، (1392)، "بررسي تحليلي عملكرد لرزه اي يك اتصال صلب جديد قابل اجرا توسط ناوداني"،  چهارمين كنفرانس ملي سازه و فولاد
 
42) قلمزن اصفهاني، فرزانه، فنائی، نادر ، (1393) "مطالعه تحليلي تأثير چشمه اتصال بر عملكرد لرزه اي اتصال صلب تقويت شده با لچكي"، پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
 
43) فنائی، نادر ، جهاندار، رضا (1393) "بررسي تأثير ميزان خروج از مركزيت سازه بر روي خرابي پيش رونده در سازه هاي فلزي"، پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
 
44) جهان بختی، ابراهیم، رضاییان، علیرضا، فنائی، نادر (1393) "بررسی الزامات ورق پیوستگی در اتصال تیر I شکل به ستون I شکل تقویت شده با ورق مضاعف"، پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
 
45) فنائی، نادر ، ظفری، نصیبه (1394) "تعیین ضریب رفتار سیستم مهاربندی کابلی استوانهای با استفاده از آنالیز بارافزون"، ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
 
46) نظری منفرد، مرتضی، فنائی، نادر (1394) "بررسی اثر استفاده از پیچ های از جنس آلیاژ حافظه دار شکلی روی عملکرد چرخه ای اتصالات فلزی با صفحه انتهایی گسترش یافته"، ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
 
47) حاجی میر صادقی، سیدمحمدرضا، فنائی، نادر (1394)" تحلیل تیرها و قابهای یک و دو طبقه با طول دهانه برابر با استفاده از دنباله های بازگشتی"، مهندسی عمران شریف، زمستان 1394، دوره 31-2، شماره 1/4
 
48) شیرین دشتبانی، فرزانه حامدی، فنائی، نادر (1395)"بررسی رفتار لرزه اي مهاربندهاي x چند طبقه اي و مقایسه آن با مهاربندهاي شورون هفتی و هشتی با استفاده از آنالیز دینامیکی افزایشی (IDA)هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین الملی سازه و فولاد
 
49) صادقی مقدم، حسین، فنائی، نادر (1395) " اثر سوراخ كاري تير در بهبود عملكرد اتصال صلب تير فولادي به ستون CFT داراي سخت كننده هاي خارجي"، چهارمين كنفرانس ملي پژوهشهاي كاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري و سومين كنفرانس و نمايشگاه تخصصي انبوه سازان مسكن و ساختمان استان تهران
 
50) فنائی، نادر، آل کجباف،آذین (1395) ،"بررسي اثر كابل هاي پس كشيده بر رفتار اتصال مركزگرا تحت اثر بارگذاري آتش"، اولين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي در مهندسي سازه و مديريت ساخت، دانشگاه صنعتی شریف
 
51) آل کجباف،آذین، فنائی، نادر (1395)، "شبیه سازي اجزاء محدود اتصالات داراي نبشی نشیمن و بالایی پیچی تحت بارگذاري چرخه اي"، چهارمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران
 
52) سلطانی، محمد مهدی، فنائی، نادر (1396)، "بررسی تحليلی عملکرد لرزه ای مهاربند های ضربدری نوين دارای ميراگر ترکيبی تسليم شونده، اصطکاکی"، هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد