کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد آقاسی

ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1ریاضی عمومی1و2 کد3 (پاییز 97)ریاضیات 1 و 2مهندسی مکانیک,مهندسی کامپیوتر,مهندسی عمران,مدیریت کسب و کار و MBA,مهندسی صنایع دو گرایش,عمومی,مهندسی موادپنجشنبه 17:00 تا 21:15,جمعه 17:00 تا 21:151397/08/151397/11/01
2ریاضی عمومی (زمستان97)ریاضیات 1 و 2مهندسی مکانیک,مهندسی کامپیوتر,مهندسی عمران,مدیریت کسب و کار و MBA,مهندسی صنایع دو گرایش,عمومی,مهندسی موادپنجشنبه 08:00 تا 14:00,جمعه 08:00 تا 14:001397/11/101397/12/28