کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد تقدسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مخابرات خواجه نصیر
پرمخاطب ترین استاد درس تجزیه و تحلیل سیستم ها در کشور
مولف کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1سیگنال ها و سیستم ها کد1(پاییز97)تجزیه و تحلیل سیستم هامهندسی برق,دکتری برق,عمومییکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:301397/08/151397/10/30
2سیگنال ها و سیستم ها کد2(پاییز97)تجزیه و تحلیل سیستم هامهندسی برق,دکتری برق,عمومیجمعه 14:30 تا 20:301397/08/151397/10/30
3سیگنال ها و سیستم ها(زمستان97)تجزیه و تحلیل سیستم هامهندسی برق,دکتری برق,عمومیشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:001397/11/011397/12/28
4تجزیه و تحلیل سیگنال ها (آنلاین پاییز97)تجزیه و تحلیل سیستم هامهندسی برق,دکتری برق,عمومیچهارشنبه 18:00 تا 23:001397/11/011397/12/28