کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد تقدسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مخابرات خواجه نصیر
پرمخاطب ترین استاد درس تجزیه و تحلیل سیستم ها در کشور
مولف کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان