کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

دکتر حلم زاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
دكتري مهندسي برق- قدرت دانشگاه صنعتي امیر کبیر
پرمخاطب ترین استاد درس ماشین و بررسی در کشور
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1ماشین های الکتریکی (نکته و تست)ماشین های الکتریکیمهندسی برق,دکتری برق1398/01/141398/01/16
2تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (نکته و تست)تحلیل سیستم های انرژی الکتریکیمهندسی برق1398/01/141398/01/16