کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

دکتر حلم زاده

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف
دكتري مهندسي برق- قدرت دانشگاه صنعتي امیر کبیر
پرمخاطب ترین استاد درس ماشین و بررسی در کشور
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1ماشین های الکتریکی(پاییز97)ماشین های الکتریکیمهندسی برق,دکتری برقدوشنبه 17:00 تا 21:001397/08/151397/10/30
2تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی (پاییز97)تحلیل سیستم های انرژی الکتریکیمهندسی برقشنبه 17:00 تا 21:001397/08/151397/10/30
3ماشین های الکتریکی(زمستان97)ماشین های الکتریکیمهندسی برق,دکتری برقشنبه 17:00 تا 21:001397/11/011397/12/28
4تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی(زمستان97)تحلیل سیستم های انرژی الکتریکیمهندسی برقدوشنبه 17:00 تا 21:001397/11/011397/12/28