کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

دکتر زرگر

پرمخاطب ترین استاد درس مدار های الکتریکی در سال های اخیر بین تمامی موسسات آموزش عالی آزاد
مولف پرفروش ترین کتاب مدارهای الکتریکی
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1مدارهای الکتریکی کد 1 (تابستان98)مدارهای الکتریکی برقمهندسی برق,دکتری برقیکشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:001398/05/011398/07/30
2مدارهای الکتریکی کد 2 (تابستان98)مدارهای الکتریکی برقمهندسی برق,دکتری برقپنجشنبه 8 تا 151398/05/011398/07/30
3سیستم های کنترل خطی کد1 (تابستان98)کنترل خطی برقمهندسی برق,دکتری برقشنبه 15 تا 211398/05/011398/07/30