کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

دکتر زرگر

پرمخاطب ترین استاد درس مدار های الکتریکی در سال های اخیر بین تمامی موسسات آموزش عالی آزاد
مولف پرفروش ترین کتاب مدارهای الکتریکی
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1مدارهای الکتریکی (نکته و تست)مدارهای الکتریکی برقمهندسی برق,دکتری برق1398/01/211398/01/23
2سیستم های کنترل خطی (نکته و تست)کنترل خطی برقمهندسی برق,دکتری برق1398/01/241398/01/26