کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

دکتر زرگر

پرمخاطب ترین استاد درس مدار های الکتریکی در سال های اخیر بین تمامی موسسات آموزش عالی آزاد
مولف پرفروش ترین کتاب مدارهای الکتریکی
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1مدارهای الکتریکی کد1(پاییز97)مدارهای الکتریکی برقمهندسی برق,دکتری برقشنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:301397/08/151397/10/30
2مدارهای الکتریکی کد2(پاییز97)مدارهای الکتریکی برقمهندسی برق,دکتری برقپنجشنبه 08:00 تا 14:301397/08/151397/10/30
3مدارهای الکتریکی(زمستان97)مدارهای الکتریکی برقمهندسی برق,دکتری برقیکشنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 15:00 تا 21:001397/11/011397/12/28
4سیستم های کنترل خطی(زمستان97)کنترل خطی برقمهندسی برق,دکتری برقدوشنبه 15:00 تا 21:001397/11/011397/12/28