پاسخنامه تشریحی و تخمین رتبه آزمون ارشد 95


همانطور که قول داده بودیم تا پایان خط با شما هستیم.
ورود به سامانه تخمین رتبه و رشته محل کارشناسی ارشد نصیر
مهندسی برق:
1. دفترچه 1 سوالات مهندسی برق کنکور ارشد سال 95
2. دفترچه 2 سوالات مهندسی برق کنکور ارشد سال 95
3. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395-سازمان سنجش
4. پاسخنامه تشریحی درس سیگنال کنکور ارشد سال 95 - استاد تقدسی
5. پاسخنامه تشریحی درس الکترومغناطیس کنکور ارشد سال 95 - استاد اشرفیان
6. پاسخنامه تشریحی درس الکترونیک کنکور ارشد سال 95 - استاد اشرفیان
7. پاسخنامه تشریحی درس الکترونیک کنکور ارشد سال 95 - مهندس ایمانی
8. بررسی و پاسخنامه تشریحی ریاضیات کنکور ارشد سال 95 - مهندس کریمی
9. بررسی و کلید تست های بررسی سیستم های قدرت کنکور ارشد سال 95 - دکتر حلم زاده
10. بررسی و کلید تست های ماشین های الکتریکی کنکور ارشد سال 95 - دکتر حلم زاده
11. پاسخنامه تشریحی تست های مدارهای الکتریکی کنکور ارشد سال 95 - مهندس صداقت
12. پاسخنامه تشریحی تست های کنترل کنکور ارشد سال 95 - دکتر زرگر
13. پاسخنامه تشریحی تست های مدار کنکور ارشد سال 95 - دکتر زرگر

مهندسی مکانیک:
1. دفترچه سوالات مهندسی مکانیک کنکور ارشد سال 95
2. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395-سازمان سنجش
3. کلید تست های دروس دینامیک ماشین و ارتعاشات کنکور ارشد سال 95 - دکتر جباری
4. پاسخنامه تشریحی تست های درس ترمودینامیک کنکور ارشد سال 95- پروفسور کوثری
5. پاسخنامه تشریحی تست های درس انتقال حرارت کنکور ارشد سال 95- پروفسور کوثری
6. پاسخنامه تشریحی تست های درس مکانیک سیالات کنکور ارشد سال 95- پروفسور صادقی

مهندسی کامپیوتر:
1. دفترچه 1 سوالات مهندسی کامپیوتر کنکور ارشد سال 95
2. دفترچه 2 سوالات مهندسی کامپیوتر کنکور ارشد سال 95
3. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395-سازمان سنجش

فناوری اطلاعات:
1. دفترچه سوالات فناوری اطلاعات کنکور ارشد سال 95
2. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395-سازمان سنجش

مهندسی عمران:
1. دفترچه سوالات مهندسی عمران کنکور ارشد سال 95
2. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395-سازمان سنجش

مهندسی صنایع:
1. دفترچه سوالات مهندسی صنایع کنکور ارشد سال 95
2. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395-سازمان سنجش

مجموعه مدیریت:
1. دفترچه سوالات مجموعه مدیریت کنکور ارشد سال 95
2. کليد اوليه ازمون كارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395 شماره 1-سازمان سنجش
3. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395 شماره 2-سازمان سنجش

حسابداری:
1. دفترچه سوالات حسابداری کنکور ارشد سال 95
2. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395-سازمان سنجش

مهندسی مواد:
1. دفترچه سوالات مهندسی مواد کنکور ارشد سال 95
2. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395-سازمان سنجش

مدیریت اجرایی-MBA:
1. دفترچه 1 سوالات مدیریت اجرایی - MBA کنکور ارشد سال 95
2. دفترچه 2 سوالات مدیریت اجرایی - MBA کنکور ارشد سال 95
3. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395 شماره1-سازمان سنجش
4. کليد اوليه ازمون کارشناسي ارشد نا پيوسته سال 1395 شماره2-سازمان سنجش

ورود به سامانه تخمین رتبه و رشته محل کارشناسی ارشد نصیر

واحد روابط عمومی/ مرکز خدمات آموزشی نصیر

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.