کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

اساتید طراح آزمون های کامپیوتر و IT نصیر

ساتید طراح سوالات رشته کامپیوتر و IT:
دکتر علیرضا اجلالی
دانشیار و مدیر گروه سخت­ افزار
دانشگاه صنعتی شریف بیش از 13 سال سابقه تدریس کنکور ارشد
دکتر زرگر
مولف و مدرس کنکور ارشد با بیش از 10 سال سابقه
دکتر مهدی کارگهی
دانشیار و مدیر گروه نرم ­افزار دانشگاه تهران بیش از 13 سال سابقه تدریس
کنکور ارشد

 
 
دکتر هشام فیلی
دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با بیش از 13 سال سابقه تدریس کنکور ارشد
دکتر بابک رستمی
فارغ­ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف و مدرس و مولف کنکور ارشد با بیش از 10 سال سابقه
دکتر محسن ابراهیمی مقدم
دانشیار و مدیر کل آموزش ­های مجازی دانشگاه شهید بهشتی تهران با بیش از 13 سال سابقه تدریس کنکور ارشد
مهندس محمود کریمی
فوق لیسانس مهندسی برق کنترل 18 سال سابقه تدریس در دانشگاه­ ها