کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

کتاب های در دست انتشار

لیست کتب در دست انتشار

ردیف کتاب مؤلف رشته
1 استاتیک امیر رضا شاهانی مهندسی مکانیک
2 بانک سؤالات مکانیک (جلد 1) جمعی از مؤلفین مهندسی مکانیک
3 بانک سؤالات مکانیک (جلد 2) جمعی از مؤلفین مهندسی مکانیک
4 شبکه ­های کامپیوتری جواد فرزام مهر مهندسی کامپیوتر
5 ریاضی عمومی (جلد 1) محمود کریمی عمومی
6 ریاضی عمومی (جلد 2) محمود کریمی عمومی
7 زبان تخصصی برق علی اکبر استارمی مهندسی برق
8 الکترونیک 1 و 2 مهرداد ایمانی مهندسی برق
واحد انتشارات
مرکز خدمات آموزشی نصیر