کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

شرایط ثبت نام کلاس

شرایط ثبت نام کلاس کنکور ارشد نصیر

موارد تخفيف کلاس هاي ارشد مرکز خدمات آموزشی نصير(پاییز 96)
موارد تخفیف و شرایط ثبت نام کلاس
          *موارد تخفیف فوق تا سقف 30 درصد قابل جمع می باشد.
( آخرین فرصت ارائه مدارک تخفیف 30آبان می باشد )
 شرايط اقساط:
  • 50 درصد فيش بانکي،50 درصد باقيمانده یک فقره چک
  • 50 درصد فیش بانکی، 50 درصد باقیمانده طی دو فقره چک
  •  
تذکرات:
  • متقاضيان ثبت نام اقساطي هنگام ثبت نام حتما چک به همراه داشته باشند.
  • چک می بايست در وجه بسيج دانشجويي دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي باشد.
  • جهت ثبت نام وجه نقد و يا همراه داشتن کارت بانکي عضو شبکه شتاب الزامي است.