کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

کلاس های دوره های مهارتی ، نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری

دوره های مهارتی:
رشته مشاهده برنامه دوره ها ثبت‌نام اینترنتی دوره ها
مهندسی برق کلیک کنید کلیک کنید
مهندسی مکانیک کلیک کنید کلیک کنید
مهندسی کامپیوتر کلیک کنید کلیک کنید
مهندسی آی تی کلیک کنید کلیک کنید
مهندسی عمران کلیک کنید کلیک کنید
معماری کلیک کنید کلیک کنید
شهرسازی کلیک کنید کلیک کنید
دوره های عمومی کلیک کنید کلیک کنید
نظام مهندسی:
رشته مشاهده برنامه دوره ها ثبت‌نام اینترنتی دوره ها
مهندسی برق کلیک کنید کلیک کنید
مهندسی مکانیک کلیک کنید کلیک کنید
مهندسی عمران کلیک کنید کلیک کنید
نقشه برداری کلیک کنید کلیک کنید
معماری کلیک کنید کلیک کنید
شهرسازی کلیک کنید کلیک کنید
کارشناس رسمی دادگستری:
رشته مشاهده برنامه دوره ها ثبت‌نام اینترنتی دوره ها
مهندسی برق کلیک کنید کلیک کنید
مهندسی مکانیک کلیک کنید کلیک کنید
مهندسی صنایع کلیک کنید کلیک کنید
مهندسی عمران کلیک کنید کلیک کنید
معماری کلیک کنید کلیک کنید
مهندسی نقشه برداری کلیک کنید کلیک کنید

جدول رشته های مهندسی که می توانند در آزمون کارشناس رسمی دادگستری شرکت کنند
رشته هایی که مهندسان عمران برای آزمون کارشناس رسمی می‌توانند شرکت کنند.
راه و ساختمان مهندسی آب محیط زیست ترافیک حوادث ناشی از کار امور ثبتی
رشته هایی که مهندسان معماری برای آزمون کارشناس رسمی می‌توانند شرکت کنند.
راه و ساختمان برنامه ریزی شهری معماری داخلی و تزئینات حوادث ناشی از کار
رشته هایی که مهندسان مکانیک برای آزمون کارشناس رسمی می‌توانند شرکت کنند.
برق،
ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
تاسیسات
ساختمانی
محیط زیست
(سیالات)
صنایع گاز
و
گاز رسانی
امور
انرژی
هسته ای
امور
وسائط
نقلیه
موتوری
زمینی
امور
وسائط
نقلیه
ریلی
جامدات
صنایع
هوایی
و
فضایی
امور
اسلحه
و
مهمات
مهندسی پزشکی،
لوازم و تجهیزات
پزشکی
رشته هایی که مهندسان برق برای آزمون کارشناس رسمی می‌توانند شرکت کنند.
برق،
ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
تاسیسات
ساختمانی
امور
انرژی
هسته ای
امور وسائط نقلیه
دریایی و غواصی
الکتروشیمی، پتروشیمی و
فرآورده های شیمیایی
امور
اسلحه
و
مهمات
مهندسی پزشکی،
لوازم و تجهیزات
پزشکی
رشته هایی که مهندسان برق برای آزمون کارشناس رسمی می‌توانند شرکت کنند.
راه و ساختمان نقشه برداری و اطلاعات مکانی امور ثبتی