کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد

استاد تقدسی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مخابرات خواجه نصیر
پرمخاطب ترین استاد درس تجزیه و تحلیل سیستم ها در کشور
مولف کتاب تجزیه و تحلیل سیگنال ها و سیستم ها
ردیفنام کلاسنام درسنام رشته زمان تشکیلتاریخ شروعتاریخ پایان
1سیگنال ها و سیستم ها (تابستان97)تجزیه و تحلیل سیستم هامهندسی برق,دکتری برق,عمومیجمعه 08:00 تا 15:001397/04/201397/06/31
2سیگنال ها و سیستم ها (طرح جهت)تجزیه و تحلیل سیستم هامهندسی برق,دکتری برق,عمومی1397/07/301397/10/30
3سیگنال و سیستم ها کامپیوتر(تابستان 97)سیگنال ها و سیستم ها(گرایش معماری)مهندسی کامپیوترجمعه 08:00 تا 15:001397/04/311397/06/31