کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی4,140,000
200014زبان عمومی کد 3 (آنلاین)1399/10/16سه شنبه 11:00 تا 16:0055دکتر رستمی4,140,000
300214واژگان زبان1400/01/24دکتر رستمی2,950,000
4014785کارگاه فشرده گرامر1399/11/21سه شنبه 17 تا 23,جمعه 9 تا 1524دکتر رستمی2,920,000
5741236الاستیسیته (آنلاین)1399/06/31جمعه 16:00 تا 20:0055استاد حسینی9,000,000
6741256مبانی انتقال و انتشار آب و فاضلاب دکتری (آنلاین)1399/07/30یکشنبه 18:00 تا 21:0050استاد شفیعی8,000,000
7741258مقاومت مصالح و تحلیل سازه دکتری (آنلاین)1399/06/31پنجشنبه 08:30 تا 13:30,جمعه 08:30 تا 13:30150استاد شیرزادی18,700,000
8741569پی پیشرفته دکتری (آنلاین)1399/06/31یکشنبه 18:00 تا 21:0040استاد هادئی7,000,000
9741589دینامیک سازه دکتری (آنلاین)1399/06/31پنجشنبه 16:00 تا 20:0060استاد شیرزادی10,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل