کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 12:00 تا 17:0055دکتر رستمی6,600,000
200015زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین)1399/11/1510دکتر رستمی2,000,000
3741236الاستیسیته (آنلاین)1399/06/31جمعه 16:00 تا 20:0055استاد حسینی7,200,000
4741256مبانی انتقال و انتشار آب و فاضلاب دکتری (آنلاین)1399/07/30یکشنبه 18:00 تا 21:0050استاد شفیعی7,200,000
5741258مقاومت مصالح و تحلیل سازه دکتری (آنلاین)1399/06/31پنجشنبه 08:30 تا 13:30,جمعه 08:30 تا 13:30150استاد شیرزادی15,000,000
6741532کنترل پروژه و روش های ساخت دکتری (آنلاین)1399/06/31یکشنبه 18:00 تا 21:0050استاد نظامی6,400,000
7741569پی پیشرفته دکتری (آنلاین)1399/06/31یکشنبه 18:00 تا 21:0040استاد هادئی5,600,000
8741589دینامیک سازه دکتری (آنلاین)1399/06/31پنجشنبه 16:00 تا 20:0060استاد شیرزادی8,000,000
9741859دینامیک خاک دکتری (آنلاین)1399/06/31چهارشنبه 18:00 تا 21:0055استاد هادئی7,200,000
10741965طراحی هیدرولیکی هیدرولیک پیشرفته دکتری (آنلاین)1399/07/30یکشنبه 18:00 تا 21:0050استاد نیکفر7,200,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل