کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
14001مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها کد1 (پاییز98)1398/09/20چهارشنبه 08:30 تا 15:00,پنجشنبه 08:30 تا 15:00120دکتر فنایی9,600,000دانشکده برق
240011مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها کد2 (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 16:00 تا 21:00,جمعه 16:00 تا 21:00120مهندس حسینی6,000,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل