کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100070مدارهای منطقی (آنلاین)1399/09/07جمعه 13:00 تا 17:0050استاد یوسفی6,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل