کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
11230مدار منطقی (پاییز97 )1397/08/30دوشنبه 16:00 تا 21:0045استاد فرزام3,300,000دانشکده برق
21231معماری کامپیوتر (پاییز 97)1397/08/30دوشنبه 10:30 تا 15:3055استاد فرزام4,000,000دانشکده برق
31232شبکه های کامپیوتری(پاییز 97)1397/08/30چهارشنبه 16:00 تا 21:0060استاد فرزام4,300,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل