کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1010زبان عمومی کد1 (آنلاین) کنکور 14021401/07/0155دکتر رستمی7,500,000
20010زبان عمومی (حضوری) کنکور 14021401/05/2055دکتر رستمی9,900,000دانشکده برق
30011زبان تخصصی - درک مطلب (حضوری) کنکور 14021401/11/1512دکتر رستمی3,000,000
4011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14021401/11/1512دکتر رستمی3,000,000
5012ریاضی مهندسی (آنلاین) کنکور 14021401/07/01سه شنبه 15:00 تا 19:0084استاد کریمی11,000,000
60012ریاضی مهندسی (حضوری) کنکور 14021401/05/20پنجشنبه 14:00 تا 17:0084استاد کریمی15,500,000دانشکده برق
7041ترمودینامیک (آنلاین) کنکور 14021401/05/20جمعه 08:30 تا 13:3070استاد صفری فرد11,500,000
8043مقاومت مصالح مکانیک(آنلاین) کنکور 14021401/05/20جمعه 15:00 تا 19:0044شاهد میرزامحمدی8,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل