کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
115000زبان عمومی (کارگاه گرامر)1399/03/15جمعه 08:00 تا 15:0024دکتر رستمی2,600,000دانشکده برق
230000ریاضیات مهندسی (نکته و تست)1399/02/18پنجشنبه 08:00 تا 15:0024استاد کریمی2,600,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل