کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 12:00 تا 17:0055دکتر رستمی6,600,000
200015زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین)1399/11/1510دکتر رستمی2,000,000
300017ریاضی مهندسی (آنلاین)1399/07/09چهارشنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی8,400,000
400022ترمودینامیک (آنلاین)1399/07/12شنبه 17:00 تا 22:0060استاد صفری فرد7,500,000
500025مقاومت مصالح (آنلاین)1399/07/17پنجشنبه 16:00 تا 20:0044شاهد میرزامحمدی5,500,000
600028*بسته جامع جامدات رشته مکانیک*1399/07/13128شاهد میرزامحمدی14,400,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل