کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10010زبان عمومی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15یکشنبه 16:00 تا 21:0055دکتر رستمی8,900,000
20011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14011400/11/1512دکتر رستمی2,200,000
30012ریاضی مهندسی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی14,000,000
40050مقاومت مصالح مکانیک(آنلاین) کنکور 14011400/07/20جمعه 15:00 تا 19:0048شاهد میرزامحمدی7,500,000
50054ترمودینامیک (آنلاین) کنکور 14011400/07/20جمعه 08:00 تا 13:0070استاد صفری فرد10,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل