کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی کد1 (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 12:00 تا 17:0055دکتر رستمی6,900,000
200016زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی6,900,000
300017ریاضی مهندسی (آنلاین)1399/07/09چهارشنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی10,200,000
400022ترمودینامیک (آنلاین)1399/07/12جمعه 08:00 تا 13:0060استاد صفری فرد7,500,000
500025مقاومت مصالح مکانیک(آنلاین)1399/07/17جمعه 15:00 تا 19:0044شاهد میرزامحمدی5,500,000
600028*بسته جامع جامدات رشته مکانیک*1399/07/13128شاهد میرزامحمدی14,400,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل