کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100003نکته و تست ریاضی مهندسی (آنلاین)1400/01/25چهارشنبه 18:00 تا 21:0024استاد کریمی3,400,000
200014زبان عمومی کد1 (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 12:00 تا 17:0055دکتر رستمی4,140,000
300014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی4,140,000
400014زبان عمومی کد 3 (آنلاین)1399/10/16سه شنبه 11:00 تا 16:0055دکتر رستمی4,140,000
500017ریاضی مهندسی (آنلاین)1399/07/09چهارشنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی6,120,000
600022ترمودینامیک (آنلاین)1399/07/12جمعه 08:00 تا 13:0060استاد صفری فرد7,500,000
700025مقاومت مصالح مکانیک(آنلاین)1399/07/17جمعه 15:00 تا 19:0044شاهد میرزامحمدی5,500,000
800028*بسته جامع جامدات رشته مکانیک*1399/07/13128شاهد میرزامحمدی14,400,000
9000041نکته و تست ترمودینامیک (آنلاین)1400/02/16پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212استاد صفری فرد2,600,000
10000045نکته و تست مقاومت مصالح (آنلاین)1400/02/19پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212شاهد میرزامحمدی2,600,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل