کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,600,000
2001مقاومت مصالح (پاییز 97)1397/08/15سه شنبه 16:30 تا 20:3044دکتر نایی4,000,000دانشکده برق/دانشکده علوم
3001زبان عمومی (بیمه جهت)1397/10/3050دکتر رستمی4,600,000دانشکده برق
4003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)پاییز971397/10/0112دکتر رستمی1,300,000
5007ریاضیات مهندسی(جهت)1397/11/150استاد کریمی7,300,000دانشکده برق
6009ریاضیات مهندسی کد2(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:000استاد کریمی7,300,000
71005ترمو دینامیک (پاییز97)1397/08/15شنبه 16:00 تا 20:0040دکتر کوثری3,600,000دانشکده برق/دانشکده علوم

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل