کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,600,000
2001زبان عمومی (بیمه جهت)1397/10/3050دکتر رستمی4,600,000دانشکده برق
3003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)پاییز971397/10/0112دکتر رستمی1,300,000
4007ریاضیات مهندسی(جهت)1397/11/150استاد کریمی7,300,000دانشکده برق
5009ریاضیات مهندسی کد2(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:000استاد کریمی7,300,000
6013مدارهای الکتریکی کد1(پاییز97)1397/08/15شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:30100دکتر زرگر8,900,000
7015مدارهای الکتریکی کد2(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:30100دکتر زرگر8,900,000
8017الکترونیک(پاییز97)1397/08/15جمعه 08:00 تا 14:0084استاد ایمانی7,650,000دانشکده برق
9021ماشین های الکتریکی(پاییز97)1397/08/15دوشنبه 17:00 تا 21:0060دکتر حلم زاده5,500,000
10025کنترل خطی(پاییز97)1397/08/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0090استاد کریمی7,900,000
11029سیگنال ها و سیستم ها کد1(پاییز97)1397/08/15یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3090استاد تقدسی7,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
12031سیگنال ها و سیستم ها کد2(پاییز97)1397/08/15جمعه 14:30 تا 20:3090استاد تقدسی7,900,000
13033الکترومغناطیس(پاییز97)1397/08/15جمعه 14:30 تا 20:3084استاد اشرفیان7,650,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل