کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100003نکته و تست ریاضی مهندسی (آنلاین)1400/01/25چهارشنبه 18:00 تا 21:0024استاد کریمی3,400,000
200005نکته و تست مدارهای الکتریکی (آنلاین)1400/01/30دوشنبه 16:00 تا 22:0030دکتر زرگر4,200,000
300006نکته و تست الکترونیک (آنلاین)1400/02/02پنجشنبه 16:00 تا 21:0020استاد ایمانی2,800,000
400008نکته و تست ماشین های الکتریکی (آنلاین)1400/01/29یکشنبه 18:00 تا 22:0020دکتر حلم زاده2,800,000
5000011نکته و تست کنترل خطی (آنلاین) کد21400/02/03جمعه 17:00 تا 22:0020استاد استارمی2,800,000
6000012نکته و تست سیگنال و سیستم ها (آنلاین)1400/02/02پنجشنبه 09:00 تا 13:0020استاد تقدسی2,800,000
700014زبان عمومی کد1 (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 12:00 تا 17:0055دکتر رستمی4,140,000
800014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی4,140,000
900014زبان عمومی کد 3 (آنلاین)1399/10/16سه شنبه 11:00 تا 16:0055دکتر رستمی4,140,000
1000017ریاضی مهندسی (آنلاین)1399/07/09چهارشنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی6,120,000
1100035مدارهای الکتریکی (آنلاین)1399/06/31دوشنبه 16:00 تا 21:00100دکتر زرگر7,200,000
1200036الکترونیک (آنلاین)1399/07/10پنجشنبه 18:00 تا 22:0090استاد ایمانی6,480,000
1300038سیگنال و سیستم ها (آنلاین)1399/07/10پنجشنبه 09:00 تا 14:0090استاد تقدسی6,480,000
1400039ماشین های الکتریکی (آنلاین)1399/07/13یکشنبه 18:00 تا 22:0060دکتر حلم زاده4,320,000
1500041کنترل خطی کد1 (آنلاین)1399/08/01سه شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی6,120,000
1600042کنترل خطی کد2 (آنلاین)1399/07/11جمعه 18:00 تا 22:0084استاد استارمی6,120,000
1798754سیگنال وسیستم ها(آنلاین) کد 21399/10/30جمعه 07:30 تا 10:30,سه شنبه 16:00 تا 20:0090استاد تقدسی6,480,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل