کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی کد1 (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 12:00 تا 17:0055دکتر رستمی6,900,000
200016زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی6,900,000
300017ریاضی مهندسی (آنلاین)1399/07/09چهارشنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی10,200,000
400035مدارهای الکتریکی (آنلاین)1399/06/31دوشنبه 16:00 تا 21:00100دکتر زرگر12,000,000
500036الکترونیک (آنلاین)1399/07/10پنجشنبه 18:00 تا 22:0090استاد ایمانی10,800,000
600038سیگنال و سیستم ها (آنلاین)1399/07/10پنجشنبه 09:00 تا 14:0090استاد تقدسی10,800,000
700039ماشین های الکتریکی (آنلاین)1399/07/13یکشنبه 18:00 تا 22:0060دکتر حلم زاده7,200,000
800041کنترل خطی کد1 (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی10,200,000
900042کنترل خطی کد2 (آنلاین)1399/07/11جمعه 18:00 تا 22:0084استاد استارمی10,200,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل