کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی5,000,000دانشکده برق
2007ریاضی مهندسی (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی8,000,000دانشکده برق
30011زبان تخصصی(کارگاه درک مطلب) (پاییز98)1398/11/1512دکتر رستمی1,300,000دانشکده برق
4013مدار های الکتریکی (1و2) کد1 (پاییز98)1398/08/20یکشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:00100دکتر زرگر10,000,000دانشکده برق
5014مدار های الکتریکی (1و2) کد2 (پاییز98)1398/08/20پنجشنبه 08:00 تا 15:00100دکتر زرگر10,000,000دانشکده برق
6015سیگنال ها و سیستم ها (پاییز98)1398/08/20جمعه 14:30 تا 20:0090استاد تقدسی9,000,000دانشکده برق
7017الکترونیک (1و2) (پاییز98)1398/08/20جمعه 08:00 تا 14:3084استاد ایمانی8,500,000دانشکده برق
8021ماشین های الکتریکی (1و2) (پاییز98)1398/08/20شنبه 17:00 تا 21:0060دکتر حلم زاده6,000,000دانشکده برق
9025سیستم های کنترل خطی کد1 (پاییز98)1398/08/20پنجشنبه 15:00 تا 21:0084دکتر زرگر8,500,000دانشکده برق
10033الکترومغناطیس (پاییز 98)1398/08/20چهارشنبه 14:00 تا 20:0084استاد اشرفیان8,500,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل