کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14011400/11/1512دکتر رستمی2,200,000
20012ریاضی مهندسی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی14,000,000
30020مدارهای الکتریکی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15چهارشنبه 15:00 تا 22:00110دکتر زرگر17,500,000
40021الکترونیک (آنلاین) کنکور 14011400/07/15پنجشنبه 17:00 تا 22:0090استاد ایمانی15,000,000
50023سیگنال و سیستم ها (آنلاین) کنکور 14011400/07/15جمعه 08:30 تا 14:3090استاد تقدسی15,000,000
60024ماشین های الکتریکی (آنلاین) کنکور 14011400/07/20یکشنبه 18:00 تا 22:0072دکتر حلم زاده11,600,000
70026کنترل خطی کد1 (آنلاین) کنکور 14011400/07/20سه شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی14,000,000
80027کنترل خطی کد2 (آنلاین) کنکور 14011400/07/20پنجشنبه 09:00 تا 14:0084استاد استارمی14,000,000
978459زبان عمومی کد 2 (آنلاین) کنکور 14011400/09/20سه شنبه 16:00 تا 2165دکتر رستمی9,900,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل