کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10010زبان عمومی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15یکشنبه 16:00 تا 21:0055دکتر رستمی8,900,000
20011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14011400/11/1512دکتر رستمی2,200,000
30012ریاضی مهندسی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی14,000,000
40020مدارهای الکتریکی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15چهارشنبه 15:00 تا 22:00110دکتر زرگر17,500,000
50021الکترونیک (آنلاین) کنکور 14011400/07/15پنجشنبه 17:00 تا 22:0090استاد ایمانی15,000,000
60023سیگنال و سیستم ها (آنلاین) کنکور 14011400/07/15جمعه 08:30 تا 14:3090استاد تقدسی15,000,000
70024ماشین های الکتریکی (آنلاین) کنکور 14011400/07/20یکشنبه 18:00 تا 22:0072دکتر حلم زاده11,600,000
80026کنترل خطی کد1 (آنلاین) کنکور 14011400/07/20سه شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی14,000,000
90027کنترل خطی کد2 (آنلاین) کنکور 14011400/07/20پنجشنبه 09:00 تا 14:0084استاد استارمی14,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل