کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (تابستان 98)1398/05/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی5,000,000دانشکده برق
2003زبان تخصصی(کارگاه درک مطلب)1398/08/0212دکتر رستمی1,300,000دانشکده برق
3007ریاضی مهندسی (تابستان 98)1398/05/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی8,000,000دانشکده برق
4013مدارهای الکتریکی کد 1 (تابستان98)1398/05/01یکشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:00100دکتر زرگر10,000,000دانشکده برق
5014مدارهای الکتریکی کد 2 (تابستان98)1398/05/01پنجشنبه 8 تا 15100دکتر زرگر10,000,000دانشکده برق
6015سیگنال ها و سیستم ها (تابستان 98)1398/05/01جمعه 08:00 تا 15:0090استاد تقدسی9,000,000دانشکده برق
7017الکترونیک (تابستان98)1398/05/01جمعه 15 تا 2184استاد ایمانی8,500,000دانشکده برق
8021ماشین های الکتریکی (تابستان98)1398/05/01شنبه 17:15 تا 21:1560دکتر حلم زاده6,000,000دانشکده برق
9025سیستم های کنترل خطی کد1 (تابستان98)1398/05/01شنبه 15 تا 2184دکتر زرگر8,500,000دانشکده برق
10026سیستم های کنترل خطی کد2 (تابستان98)1398/05/01پنجشنبه 15 تا 2184استاد استارمی8,500,000دانشکده برق
11033الکترومغناطیس (تابستان98)1398/05/01چهارشنبه 14 تا 2084استاد اشرفیان8,500,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل