کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 12:00 تا 17:0055دکتر رستمی5,500,000
200015زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین)1399/11/1510دکتر رستمی1,200,000
300017ریاضی مهندسی (آنلاین)1399/07/09چهارشنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی8,400,000
400035مدارهای الکتریکی (آنلاین)1399/06/31دوشنبه 16:00 تا 21:00100دکتر زرگر10,000,000
500036الکترونیک (آنلاین)1399/07/10پنجشنبه 18:00 تا 22:0090استاد ایمانی9,000,000
600038سیگنال و سیستم ها (آنلاین)1399/07/10پنجشنبه 09:00 تا 14:0090استاد تقدسی9,000,000
700039ماشین های الکتریکی (آنلاین)1399/07/13یکشنبه 18:00 تا 22:0060دکتر حلم زاده6,000,000
800041کنترل خطی کد1 (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی8,400,000
900042کنترل خطی کد2 (آنلاین)1399/07/11جمعه 18:00 تا 22:0084استاد استارمی8,400,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل