کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
115000زبان عمومی (کارگاه گرامر)1399/03/15جمعه 08:00 تا 15:0024دکتر رستمی2,600,000دانشکده برق
230000ریاضیات مهندسی (نکته و تست)1399/02/18پنجشنبه 08:00 تا 15:0024استاد کریمی2,600,000دانشکده برق
350000مدارهای الکتریکی (نکته و تست)1399/03/11یکشنبه 13:00 تا 21:00,دوشنبه 13:00 تا 21:00,سه شنبه 13:00 تا 21:0024دکتر زرگر2,600,000دانشکده برق
460000الکترونیک (نکته و تست)1399/03/08پنجشنبه 08:00 تا 20:00,جمعه 14:00 تا 20:0018استاد ایمانی2,000,000دانشکده برق
580000ماشین های الکتریکی (نکته و تست)1399/03/07چهارشنبه 09:00 تا 14:00,پنجشنبه 09:00 تا 14:0020دکتر حلم زاده2,200,000دانشکده برق
6910000سیستم های کنترل خطی (نکته و تست)1399/03/01پنجشنبه 15:00 تا 21:00,جمعه 15:00 تا 21:00,شنبه 15:00 تا 21:0018دکتر زرگر2,000,000دانشکده برق
7920000سیگنال ها و سیستم ها (نکته و تست)1399/03/14چهارشنبه 14:00 تا 20:00,پنجشنبه 14:00 تا 20:00,جمعه 14:00 تا 20:0018استاد تقدسی2,000,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل