کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1000013نکته و تست ریاضی عمومی (آنلاین)1400/01/26پنجشنبه 9 تا 15:3029استاد کریمی4,200,000
200016ریاضی عمومی 1و2 (آنلاین)1399/07/09شنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:00100استاد کریمی6,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل