کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان تخصصی (درک مطلب زمستان)1397/11/0912دکتر رستمی1,300,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 5 مرحله حضوری [5 مرحله جامع] (قیمت روز دانشجو)1397/12/1708:002,250,000سراسر کشور
2بسته آزمون های 5 مرحله آنلاین [5 مرحله جامع] (قیمت روز دانشجو)1397/12/1708:001,750,000سراسر کشور
3بسته آزمون های 3 مرحله حضوری [3 مرحله جامع] (قیمت روز دانشجو)1397/12/2408:002,000,000سراسر کشور
4بسته آزمون های 3 مرحله آنلاین [3 مرحله جامع] (قیمت روز دانشجو)1397/12/2408:001,500,000سراسر کشور