کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
11301نکته و تست تفصیلی معماری کامپیوتر1398/01/21پنجشنبه 09:00 تا 21:00,جمعه 13:00 تا 21:00,شنبه 09:00 تا 21:00,چهارشنبه 09:00 تا 21:0040استاد فرزام1,500,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل