کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10011زبان تخصصی(کارگاه درک مطلب) (زمستان98)1398/11/11جمعه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,300,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های سه مرحله جامع - حضوری1398/12/2308:002,550,000سراسر کشور
2بسته آزمون های سه مرحله جامع - آنلاین1398/12/2308:001,950,000سراسر کشور
3بسته آزمون های پنج مرحله ای- حضوری1398/11/1808:003,950,000سراسر کشور
4بسته آزمون های پنج مرحله ای- آنلاین1398/11/1808:002,950,000سراسر کشور