کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,600,000
2001زبان عمومی (بیمه جهت)1397/10/3050دکتر رستمی4,600,000دانشکده برق
3003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)پاییز971397/10/0112دکتر رستمی1,300,000
41231معماری کامپیوتر (پاییز 97)1397/08/30دوشنبه 10:30 تا 15:3055استاد فرزام4,000,000دانشکده برق
51232شبکه های کامپیوتری(پاییز 97)1397/08/30چهارشنبه 16:00 تا 21:0060استاد فرزام4,300,000دانشکده برق
61233سیستم عامل(پاییز 97)1397/08/30پنجشنبه 16:30 تا 19:3050استاد سلامی3,600,000دانشکده برق
71236هوش مصنوعی (پاییز 97)1397/08/30شنبه 16:00 تا 21:0040استاد قنبرپور2,900,000دانشکده برق
81237پایگاه داده(پاییز 97)1397/08/30پنجشنبه 12:30 تا 16:3040استاد سلامی2,900,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 6 مرحله حضوری [یک مرحله 50 درصد+5 مرحله جامع] (قیمت روز دانشجو)1397/10/2108:002,500,000سراسر کشور
2بسته آزمون های 6 مرحله آنلاین [یک مرحله 50 درصد+5 مرحله جامع] (قیمت روز دانشجو)1397/10/2108:002,000,000سراسر کشور
3بسته آزمون های 5 مرحله حضوری [5 مرحله جامع] (قیمت روز دانشجو)1397/12/1708:002,250,000سراسر کشور
4بسته آزمون های 5 مرحله آنلاین [5 مرحله جامع] (قیمت روز دانشجو)1397/12/1708:001,750,000سراسر کشور
5بسته آزمون های 3 مرحله حضوری [3 مرحله جامع] (قیمت روز دانشجو)1397/12/2408:002,000,000سراسر کشور
6بسته آزمون های 3 مرحله آنلاین [3 مرحله جامع] (قیمت روز دانشجو)1397/12/2408:001,500,000سراسر کشور
7بسته آزمون 9 مرحله حضوری[4 مرحله طبقه‌بندی شده+5مرحله جامع](قیمت روز دانشجو)1397/09/3008:003,500,000سراسر کشور
8بسته آزمون 9 مرحله آنلاین[4 مرحله طبقه‌بندی شده+5مرحله جامع](قیمت روز دانشجو)1397/09/3008:002,500,000سراسر کشور
9بسته آزمون 9 مرحله ترکیبی 6 مرحله حضوری 3 مرحله آنلاین [4 مرحله طبقه‌بندی شده+5مرحله جامع](قیمت روز دانشجو)1397/09/3008:003,000,000سراسر کشور
10بسته آزمون 9 مرحله ترکیبی4 مرحله حضوری 5 مرحله آنلاین[4 مرحله طبقه‌بندی شده+5مرحله جامع](قیمت روز دانشجو)1397/09/3008:003,000,000سراسر کشور