کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی6,900,000
200014زبان عمومی کد 3 (آنلاین)1399/10/16سه شنبه 11:00 تا 16:0055دکتر رستمی6,900,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
14 مرحله آزمون آزمایشی جامع - آمادگی کنکور 14001399/12/0708:006,000,000آنلاین
25 مرحله آزمون آزمایشی جامع - آمادگی کنکور 14001399/12/0108:007,000,000آنلاین