کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1005معادلات دیفرانسیل (زمستان98)1398/11/01پنجشنبه 15:30 تا 21:0050استاد کریمی5,000,000دانشکده برق
220000معادلات دیفرانسیل (نکته و تست)1398/12/24شنبه 15:00 تا 19:00,یکشنبه 15:00 تا 19:00,دوشنبه 15:00 تا 19:00,سه شنبه 15:00 تا 19:0016استاد کریمی1,800,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل