کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (تابستان 98)1398/05/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی5,000,000دانشکده برق
2003زبان تخصصی(کارگاه درک مطلب)1398/08/0212دکتر رستمی1,300,000دانشکده برق
3005معادلات دیفرانسیل (تابستان98)1398/05/01پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی5,000,000دانشکده برق
40012مکانیک سیالات و هیدرولیک (تابستان98)1398/05/10شنبه 14:00 تا 20:3090استاد فراهانی7,200,000دانشکده برق
50013مکانیک خاک و پی سازی (تابستان98)1398/05/10دوشنبه 14:00 تا 20:3090استاد فراهانی7,200,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 8 مرحله ای حضوری-تمام آزمون ها1399/03/1708:004,950,000سراسر کشور