کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100001ریاضی عمومی (انتگرال) (پاییز98)1398/08/15دوشنبه 15:00 تا 21:0040استاد کریمی3,600,000دانشکده برق
2001زبان عمومی (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,500,000دانشکده برق
300002ریاضی عمومی (مشتق،سری و دنباله،مختلط) (پاییز98)1398/09/30دوشنبه 15:00 تا 21:0040استاد کریمی3,600,000دانشکده برق
4005معادلات دیفرانسیل (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,500,000دانشکده برق
50011زبان تخصصی(کارگاه درک مطلب) (پاییز98)1398/11/1512دکتر رستمی1,150,000دانشکده برق
64001مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها کد1 (پاییز98)1398/09/20چهارشنبه 08:30 تا 15:00,پنجشنبه 08:30 تا 15:00120دکتر فنایی9,600,000دانشکده برق
74002سازه های فولادی (پاییز98)1398/09/20چهارشنبه 16:00 تا 21:0050دکتر فنایی4,000,000دانشکده برق
84003مکانیک سیالات و هیدرولیک (پاییز98)1398/08/15شنبه 14:00 تا 20:3090استاد فراهانی7,200,000دانشکده برق
94004مکانیک خاک و پی سازی (پاییز98)1398/08/15دوشنبه 14:00 تا 20:3090استاد فراهانی7,200,000دانشکده برق
1040011مقاومت مصالح و تحلیل سازه ها کد2 (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 16:00 تا 21:00,جمعه 16:00 تا 21:00120مهندس حسینی6,000,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 8 مرحله ای حضوری-تمام آزمون ها - حضوری1398/09/0108:005,650,000سراسر کشور
2بسته آزمون 50 درصد به علاوه سه مرحله جامع - حضوری1398/10/1308:002,900,000سراسر کشور
3بسته آزمون های سه مرحله جامع - حضوری1398/12/2308:002,550,000سراسر کشور
4بسته آزمون 50 درصد به علاوه سه مرحله جامع - آنلاین1398/10/1308:002,300,000سراسر کشور
5بسته آزمون های 8 مرحله ای-تمام آزمون ها - آنلاین1398/09/0108:004,150,000سراسر کشور
6بسته آزمون های سه مرحله جامع - آنلاین1398/12/2308:001,950,000سراسر کشور