کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (تابستان 98)1398/05/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,500,000دانشکده برق
2003کارگاه زبان تخصصی (تابستان98)1398/07/3012دکتر رستمی1,500,000دانشکده برق
3003زبان تخصصی(کارگاه درک مطلب)1398/08/0212دکتر رستمی1,000,000دانشکده برق
4005معادلات دیفرانسیل (تابستان98)1398/05/01پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,500,000دانشکده برق
5029سیگنال ها و سیستم ها کامپیوتر (تابستان98)1398/05/01جمعه 8 تا 1590استاد تقدسی7,200,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 8 مرحله ای حضوری-تمام آزمون ها-تخفیف نمایشگاه1399/03/1708:003,900,000سراسر کشور