کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10010زبان عمومی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15یکشنبه 16:00 تا 21:0055دکتر رستمی8,900,000
20011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14011400/11/1512دکتر رستمی2,200,000
30015ریاضی عمومی 1و2 (آنلاین) کنکور 14011400/07/30یکشنبه 17:00 تا 22:0090استاد کریمی15,000,000
40023سیگنال و سیستم ها (آنلاین) کنکور 14011400/07/15جمعه 08:30 تا 14:3090استاد تقدسی15,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
15 مرحله آزمون آزمایشی کنکور 14011400/10/0308:007,500,000آنلاین