کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1010زبان عمومی کد1 (آنلاین) کنکور 14021401/07/0155دکتر رستمی7,500,000
20010زبان عمومی (حضوری) کنکور 14021401/05/2055دکتر رستمی9,900,000دانشکده برق
30011زبان تخصصی - درک مطلب (حضوری) کنکور 14021401/11/1512دکتر رستمی3,000,000
4011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14021401/11/1512دکتر رستمی3,000,000
5014آمار و احتمال مهندسی (آنلاین) کنکور 14021401/07/01یکشنبه 18:00 تا 22:0050مهندس پورصیامی6,800,000
60014آمار و احتمال مهندسی (حضوری) کنکور 14021401/05/20چهارشنبه 16:00 تا 20:0050مهندس پورصیامی9,000,000دانشکده برق
7015ریاضی عمومی 1و2 (آنلاین) کنکور 14021401/07/01یکشنبه 18:00 تا 22:0090استاد کریمی11,000,000
80023سیگنال و سیستم ها (حضوری) کنکور 14021401/05/20دوشنبه 16:00 تا 20:00,جمعه 08:00 تا 12:0090استاد تقدسی16,500,000دانشکده برق
9023سیگنال و سیستم ها (آنلاین) کنکور 14021401/07/01جمعه 08:00 تا 14:0090استاد تقدسی12,500,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل