کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1000012نکته و تست سیگنال و سیستم ها (آنلاین)1400/02/02پنجشنبه 09:00 تا 13:0020استاد تقدسی2,800,000
2000013نکته و تست ریاضی عمومی (آنلاین)1400/01/26پنجشنبه 9 تا 15:3029استاد کریمی4,200,000
300014زبان عمومی کد1 (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 12:00 تا 17:0055دکتر رستمی4,140,000
400014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی4,140,000
500014زبان عمومی کد 3 (آنلاین)1399/10/16سه شنبه 11:00 تا 16:0055دکتر رستمی4,140,000
600015زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین)1399/11/03جمعه 08:00 تا 20:0010دکتر رستمی1,120,000
700016ریاضی عمومی 1و2 (آنلاین)1399/07/09شنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:00100استاد کریمی6,000,000
800038سیگنال و سیستم ها (آنلاین)1399/07/10پنجشنبه 09:00 تا 14:0090استاد تقدسی6,480,000
998754سیگنال وسیستم ها(آنلاین) کد 21399/10/30جمعه 07:30 تا 10:30,سه شنبه 16:00 تا 20:0090استاد تقدسی6,480,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1دو مرحله آزمون جامع کنکور 14001400/04/2508:303,000,000آنلاین
2آزمون آزمایشی 1400- مرحله پنجم1400/04/2508:301,500,000آنلاین