کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14011400/11/1512دکتر رستمی2,200,000
20015ریاضی عمومی 1و2 (آنلاین) کنکور 14011400/07/30یکشنبه 17:00 تا 22:0090استاد کریمی15,000,000
30023سیگنال و سیستم ها (آنلاین) کنکور 14011400/07/15جمعه 08:30 تا 14:3090استاد تقدسی15,000,000
478459زبان عمومی کد 2 (آنلاین) کنکور 14011400/09/20سه شنبه 16:00 تا 2165دکتر رستمی9,900,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
13 مرحله آزمون آزمایشی جامع کنکور 14011400/12/2008:007,000,000آنلاین