کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10010زبان عمومی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15یکشنبه 16:00 تا 21:0055دکتر رستمی8,900,000
20011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14011400/11/1512دکتر رستمی2,200,000
30012ریاضی مهندسی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی14,000,000
40013معادلات دیفرانسیل (آنلاین) کنکور 14011400/07/20دوشنبه 18:00 تا 22:0050استاد کریمی8,000,000
50015ریاضی عمومی 1و2 (آنلاین) کنکور 14011400/07/30یکشنبه 17:00 تا 22:0090استاد کریمی15,000,000
60050مقاومت مصالح مکانیک(آنلاین) کنکور 14011400/07/20جمعه 15:00 تا 19:0048شاهد میرزامحمدی7,500,000
70051استاتیک (آنلاین) کنکور 14011400/07/20شنبه 18:30 تا 21:3036شاهد میرزامحمدی6,000,000
80052طراحی اجزا (آنلاین) کنکور 14011400/07/20پنجشنبه 14:00 تا 18:0050دکتر شریعت پناهی7,500,000
90053انتقال حرارت (آنلاین) کنکور 14011400/07/20چهارشنبه 16:00 تا 21:0070استاد صفری فرد10,000,000
100054ترمودینامیک (آنلاین) کنکور 14011400/07/20جمعه 08:00 تا 13:0070استاد صفری فرد10,000,000
110055مکانیک سیالات (آنلاین) کنکور 14011400/07/20پنجشنبه 08:00 تا 13:0070استاد صفری فرد10,000,000
120056دینامیک (آنلاین) کنکور 14011400/10/0140دکتر جباری6,000,000
130057ارتعاشات (آنلاین) کنکور 14011400/10/0140دکتر جباری6,000,000
140058کنترل (آنلاین) کنکور 14011400/10/0144استاد پوررضا6,500,000
150059دینامیک ماشین (آنلاین) کنکور 14011400/10/0140استاد پوررضا6,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
15 مرحله آزمون آزمایشی کنکور 14011400/10/0308:007,500,000آنلاین