کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100001نکته و تست معادلات دیفرانسیل (آنلاین)1400/02/04شنبه 18:00 تا 22:0016استاد کریمی2,200,000
200003نکته و تست ریاضی مهندسی (آنلاین)1400/01/25چهارشنبه 18:00 تا 21:0024استاد کریمی3,400,000
3000013نکته و تست ریاضی عمومی (آنلاین)1400/01/26پنجشنبه 9 تا 15:3029استاد کریمی4,200,000
400014زبان عمومی کد1 (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 12:00 تا 17:0055دکتر رستمی4,140,000
500014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی4,140,000
600014زبان عمومی کد 3 (آنلاین)1399/10/16سه شنبه 11:00 تا 16:0055دکتر رستمی4,140,000
700015زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین)1399/11/03جمعه 08:00 تا 20:0010دکتر رستمی1,120,000
800016ریاضی عمومی 1و2 (آنلاین)1399/07/09شنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:00100استاد کریمی6,000,000
900017ریاضی مهندسی (آنلاین)1399/07/09چهارشنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی6,120,000
1000018معادلات دیفرانسیل کد1 (آنلاین)1399/08/24شنبه 18:00 تا 21:0050استاد کریمی3,480,000
1100019معادلات دیفرانسیل کد2 (آنلاین)1399/09/14جمعه 17:30 تا 22:0050استاد آقاسی3,480,000
1200021مکانیک سیالات (آنلاین)1399/07/14پنجشنبه 08:00 تا 13:0070استاد صفری فرد8,800,000
1300022ترمودینامیک (آنلاین)1399/07/12جمعه 08:00 تا 13:0060استاد صفری فرد7,500,000
1400023انتقال حرارت (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/18پنجشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 13:30 تا 16:0070استاد صفری فرد8,800,000
1500024*بسته جامع سیالات رشته مکانیک*1399/07/12200استاد صفری فرد22,600,000
1600025مقاومت مصالح مکانیک(آنلاین)1399/07/17جمعه 15:00 تا 19:0044شاهد میرزامحمدی5,500,000
1700026استاتیک (آنلاین)1399/07/17سه شنبه 18:30 تا 21:3036شاهد میرزامحمدی4,500,000
1800027طراحی اجزا (آنلاین)1399/07/13یکشنبه 18:30 تا 22:3048شاهد میرزامحمدی6,000,000
1900028*بسته جامع جامدات رشته مکانیک*1399/07/13128شاهد میرزامحمدی14,400,000
2000029دینامیک (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/19جمعه 18:00 تا 22:0040دکتر جباری5,000,000
2100030ارتعاشات (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/18پنجشنبه 18:00 تا 22:0040دکتر جباری5,000,000
2200031دینامیک ماشین (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/16سه شنبه 17:00 تا 20:3033مهندس پوررضا4,200,000
2300032کنترل (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/18پنجشنبه 13:30 تا 17:3036مهندس پوررضا4,500,000
2400033*بسته جامع کنترل رشته مکانیک*1399/09/08149گروه اساتید16,900,000
25000040نکته و تست مکانیک سیالات (آنلاین)1400/02/09پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212استاد صفری فرد2,600,000
26000041نکته و تست ترمودینامیک (آنلاین)1400/02/16پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212استاد صفری فرد2,600,000
27000042نکته و تست انتقال حرارت (آنلاین)1400/02/23پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212استاد صفری فرد2,600,000
28000043نکته و تست طراحی اجزاء (آنلاین)1400/02/05پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212شاهد میرزامحمدی2,600,000
29000044نکته و تست استاتیک (آنلاین)1400/02/12جمعه 16 تا 22,پنجشنبه 16 تا 2212شاهد میرزامحمدی2,600,000
30000045نکته و تست مقاومت مصالح (آنلاین)1400/02/19پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212شاهد میرزامحمدی2,600,000
31000046نکته و تست ارتعاشات (آنلاین)1400/01/27جمعه 16 تا 2212دکتر جباری2,600,000
32000047نکته و تست دینامیک (آنلاین)1400/01/22یکشنبه 16 تا 2212دکتر جباری2,600,000
33000048نکته و تست دینامیک ماشین (آنلاین)1400/01/31سه شنبه 17 تا 2312مهندس پوررضا2,600,000
34000049نکته و تست کنترل اتوماتیک (آنلاین)1400/02/14سه شنبه 17 تا 2312مهندس پوررضا2,600,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1دو مرحله آزمون جامع کنکور 14001400/04/2508:303,000,000آنلاین
2آزمون آزمایشی 1400- مرحله پنجم1400/04/2508:301,500,000آنلاین