کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1005معادلات دیفرانسیل (زمستان98)1398/11/01پنجشنبه 15:30 تا 21:0050استاد کریمی5,000,000دانشکده برق
2007ریاضی مهندسی (زمستان98)1398/11/01پنجشنبه 08:00 تا 15:0065استاد کریمی6,500,000دانشکده برق
30011زبان تخصصی(کارگاه درک مطلب) (زمستان98)1398/11/11جمعه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,300,000دانشکده برق
412005انتقال حرارت (زمستان98)1398/11/01جمعه 08:00 تا 19:0060استاد صفری فرد6,400,000دانشگاه
512008ارتعاشات (زمستان98)1398/11/01یکشنبه 15:00 تا 21:0042دکتر جباری4,700,000دانشگاه
612010دینامیک ماشین (زمستان98)1398/11/01چهارشنبه 15:00 تا 21:0035مهندس پوررضا4,000,000دانشگاه

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های سه مرحله جامع - حضوری1398/12/2308:002,550,000سراسر کشور
2بسته آزمون های سه مرحله جامع - آنلاین1398/12/2308:001,950,000سراسر کشور
3بسته آزمون های پنج مرحله ای- حضوری1398/11/1808:003,950,000سراسر کشور
4بسته آزمون های پنج مرحله ای- آنلاین1398/11/1808:002,950,000سراسر کشور