کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100001نکته و تست معادلات دیفرانسیل (آنلاین) کد11400/02/04شنبه 18:00 تا 22:0016استاد کریمی2,200,000
200003نکته و تست ریاضی مهندسی (آنلاین)1400/01/25چهارشنبه 18:00 تا 21:0024استاد کریمی3,400,000
3000013نکته و تست ریاضی عمومی (آنلاین)1400/01/26پنجشنبه 9 تا 15:3029استاد کریمی3,600,000
400014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی6,900,000
500015زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین)1399/11/03جمعه 08:00 تا 20:0010دکتر رستمی1,500,000
600016ریاضی عمومی 1و2 (آنلاین)1399/07/09شنبه 15:00 تا 18:00,چهارشنبه 16:00 تا 18:00100استاد کریمی12,000,000
700017ریاضی مهندسی (آنلاین)1399/07/09چهارشنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی10,200,000
800018معادلات دیفرانسیل کد1 (آنلاین)1399/08/24شنبه 18:00 تا 21:0050استاد کریمی5,800,000
900019معادلات دیفرانسیل کد2 (آنلاین)1399/09/14جمعه 17:30 تا 22:0050استاد آقاسی5,800,000
1000021مکانیک سیالات (آنلاین)1399/07/14پنجشنبه 08:00 تا 13:0070استاد صفری فرد8,800,000
1100022ترمودینامیک (آنلاین)1399/07/12جمعه 08:00 تا 13:0060استاد صفری فرد7,500,000
1200023انتقال حرارت (آنلاین)1399/09/25سه شنبه 17:00 تا 22:0070استاد صفری فرد8,800,000
1300023انتقال حرارت (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/18پنجشنبه 08:00 تا 13:00,چهارشنبه 13:30 تا 16:0070استاد صفری فرد8,800,000
1400027طراحی اجزا (آنلاین)1399/07/13یکشنبه 18:30 تا 22:3048شاهد میرزامحمدی6,000,000
1500029دینامیک (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/19جمعه 18:00 تا 22:0040دکتر جباری5,000,000
1600030ارتعاشات (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/18پنجشنبه 18:00 تا 22:0040دکتر جباری5,000,000
1700031دینامیک ماشین (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/16سه شنبه 17:00 تا 20:3033مهندس پوررضا4,200,000
1800032کنترل (آنلاین) (ترم زمستان)1399/10/18پنجشنبه 13:30 تا 17:3036مهندس پوررضا4,500,000
19000040نکته و تست مکانیک سیالات (آنلاین)1400/02/09پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212استاد صفری فرد2,400,000
20000041نکته و تست ترمودینامیک (آنلاین)1400/02/16پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212استاد صفری فرد2,400,000
21000042نکته و تست انتقال حرارت (آنلاین)1400/02/23پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212استاد صفری فرد2,400,000
22000043نکته و تست طراحی اجزاء (آنلاین)1400/02/05پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212شاهد میرزامحمدی2,400,000
23000044نکته و تست استاتیک (آنلاین)1400/02/12جمعه 16 تا 22,پنجشنبه 16 تا 2212شاهد میرزامحمدی2,400,000
24000045نکته و تست مقاومت مصالح (آنلاین)1400/02/19پنجشنبه 16 تا 22,جمعه 16 تا 2212شاهد میرزامحمدی2,400,000
25000046نکته و تست ارتعاشات (آنلاین)1400/01/27جمعه 16 تا 2212دکتر جباری2,400,000
26000047نکته و تست دینامیک (آنلاین)1400/01/22یکشنبه 16 تا 2212دکتر جباری2,400,000
27000048نکته و تست دینامیک ماشین (آنلاین)1400/01/31سه شنبه 17 تا 2312مهندس پوررضا2,400,000
28000049نکته و تست کنترل اتوماتیک (آنلاین)1400/02/14سه شنبه 17 تا 2312مهندس پوررضا2,400,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
14 مرحله آزمون آزمایشی جامع - آمادگی کنکور 14001399/12/2208:006,000,000آنلاین