کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10024نکته و تست دینامیک ماشین1398/02/06جمعه 08:00 تا 19:0011مهندس پوررضا1,200,000دانشکده برق
20025نکته و تست کنترل1398/02/09دوشنبه 15:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0010مهندس پوررضا1,200,000دانشکده برق
300123نکته وتست دینامیک کد 21398/02/11چهارشنبه 09:30 تا 20:3011دکتر جباری1,200,000دانشکده برق
42219ریاضی عمومی (زمستان97)1397/11/10پنجشنبه 08:00 تا 13:30,جمعه 08:00 تا 13:3050استاد آقاسی6,000,000دانشکده برق
556622کارگاه تخصصی درک مطلب (اردیبهشت 98)1398/02/20جمعه 08:00 تا 20:0012دکتر رستمی1,300,000
656885دوره فشرده زبان عمومی1398/02/18چهارشنبه 09:00 تا 19:0030دکتر رستمی3,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل