کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1002معادلات دیفرانسیل(زمستان97)1397/11/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0050استاد کریمی4,500,000دانشکده برق
2003ارتعاشات(زمستان97)1397/11/10جمعه 17:00 تا 21:0038دکتر جباری3,400,000دانشکده برق
300011انتقال حرارت ( زمستان97)1397/11/03چهارشنبه 08:00 تا 14:0070اساتید گروه6,300,000
40021زبان تخصصی (درک مطلب)1397/12/09پنجشنبه 08:30 تا 20:3012دکتر رستمی1,300,000دانشکده برق/دانشکده علوم
50022نکته و تست دینامیک1397/12/2211دکتر جباری1,000,000دانشکده برق
60023نکته و تست ارتعاشات1397/12/2311دکتر جباری1,000,000دانشکده برق
70024نکته و تست دینامیک ماشین1398/01/2610مهندس پوررضا950,000دانشکده برق
80025نکته و تست کنترل1398/01/2810مهندس پوررضا950,000دانشکده برق
900215انتقال حرارت ( زمستان97)1397/11/10دوشنبه 17:00 تا 21:0032دکتر کوثری3,000,000دانشکده برق
100543دینامیک(زمستان97)1397/11/10جمعه 13:00 تا 17:0036دکتر جباری3,400,000دانشکده برق
111002استاتیک(زمستان97)1397/11/10یکشنبه 17:00 تا 21:00,سه شنبه 17:00 تا 21:0032دکتر نایی3,000,000دانشکده برق
121004مکانیک سیالات1397/11/03چهارشنبه 15:00 تا 21:00,پنجشنبه 08:00 تا 14:00اساتید گروه5,500,000دانشکده برق
131005ترمودینامیک(زمستان97)1397/11/10جمعه 08:00 تا 14:0040اساتید گروه5,400,000دانشکده برق
141252گرامر زبان1397/12/01چهارشنبه 08:00 تا 20:30,چهارشنبه 08:00 تا 20:3020دکتر رستمی2,400,000دانشکده برق
152105معادلات دیفرانسیل(نکته و تست)1398/01/2016استاد کریمی1,500,000دانشکده برق
162106ریاضی مهندسی(نکته وتست)1398/01/1824استاد کریمی2,200,000دانشکده برق
172219ریاضی عمومی (زمستان97)1397/11/10پنجشنبه 08:00 تا 13:30,جمعه 08:00 تا 13:3050استاد آقاسی6,000,000دانشکده برق
1812365دینامیک ماشین( زمستان 97)1397/11/10شنبه 15:00 تا 18:0038مهندس پوررضا3,400,000دانشکده برق
1952148کنترل( زمستان97)1397/11/10شنبه 18:00 تا 21:0038مهندس پوررضا3,600,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 3 مرحله جامع1397/12/2408:002,950,000سراسر کشور