کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
100001نکته و تست معادلات دیفرانسیل (آنلاین) کد11400/02/04شنبه 18:00 تا 22:0016استاد کریمی2,200,000
200003نکته و تست ریاضی مهندسی (آنلاین)1400/01/25چهارشنبه 18:00 تا 21:0024استاد کریمی3,400,000
300004نکته و تست آمار و احتمال مهندسی (آنلاین)1400/02/05یکشنبه 14 تا 2218مهندس پورصیامی2,500,000
400005نکته و تست مدارهای الکتریکی (آنلاین)1400/01/30دوشنبه 16:00 تا 22:0030دکتر زرگر4,200,000
500006نکته و تست الکترونیک (آنلاین)1400/02/02پنجشنبه 16:00 تا 21:0020استاد ایمانی2,800,000
600007نکته و تست سیستم های دیجیتال (آنلاین)1400/02/10جمعه 14:00 تا 18:0012استاد یوسفی1,700,000
700008نکته و تست ماشین های الکتریکی (آنلاین)1400/01/29یکشنبه 18:00 تا 22:0020دکتر حلم زاده2,800,000
800009نکته و تست تحلیل سیستم انرژی (آنلاین)1400/02/07سه شنبه 18:00 تا 22:0016دکتر حلم زاده2,200,000
9000010نکته و تست کنترل خطی (آنلاین) کد11400/02/07سه شنبه 17:00 تا 21:0020استاد کریمی2,800,000
10000011نکته و تست کنترل خطی (آنلاین) کد21400/02/03جمعه 17:00 تا 22:0020استاد استارمی2,800,000
11000012نکته و تست سیگنال و سیستم ها (آنلاین)1400/02/02پنجشنبه 09:00 تا 13:0020استاد تقدسی2,800,000
1200014زبان عمومی کد 2 (آنلاین)1399/09/01شنبه 16:30 تا 21:3055دکتر رستمی4,140,000
1300014زبان عمومی کد 3 (آنلاین)1399/10/16سه شنبه 11:00 تا 16:0055دکتر رستمی4,140,000
1400015زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین)1399/11/03جمعه 08:00 تا 20:0010دکتر رستمی1,120,000
1500017ریاضی مهندسی (آنلاین)1399/07/09چهارشنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی6,120,000
1600018معادلات دیفرانسیل کد1 (آنلاین)1399/08/24شنبه 18:00 تا 21:0050استاد کریمی3,480,000
1700019معادلات دیفرانسیل کد2 (آنلاین)1399/09/14جمعه 17:30 تا 22:0050استاد آقاسی3,480,000
1800034آمار و احتمال مهندسی (آنلاین)1399/09/09یکشنبه 14:00 تا 18:0048مهندس پورصیامی3,480,000
1900035مدارهای الکتریکی (آنلاین)1399/06/31دوشنبه 16:00 تا 21:00100دکتر زرگر7,200,000
2000036الکترونیک (آنلاین)1399/07/10پنجشنبه 18:00 تا 22:0090استاد ایمانی6,480,000
2100037سیستم های دیجیتال (آنلاین)1399/09/07جمعه 13:00 تا 17:0050استاد یوسفی3,600,000
2200038سیگنال و سیستم ها (آنلاین)1399/07/10پنجشنبه 09:00 تا 14:0090استاد تقدسی6,480,000
2300039ماشین های الکتریکی (آنلاین)1399/07/13یکشنبه 18:00 تا 22:0060دکتر حلم زاده4,320,000
2400040تحلیل سیستم انرژی (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 18:00 تا 22:0052دکتر حلم زاده3,780,000
2500041کنترل خطی کد1 (آنلاین)1399/07/15سه شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی6,120,000
2600042کنترل خطی کد2 (آنلاین)1399/07/11جمعه 18:00 تا 22:0084استاد استارمی6,120,000
2700214واژگان زبان1400/01/24دکتر رستمی2,950,000
28014785کارگاه فشرده گرامر1399/11/21سه شنبه 17 تا 23,جمعه 9 تا 1524دکتر رستمی2,920,000
2998754سیگنال وسیستم ها(آنلاین) کد 21399/10/30جمعه 07:30 تا 10:30,سه شنبه 16:00 تا 20:0090استاد تقدسی6,480,000
30874112کارگاه جمع بندی کنکور1400/01/31سه شنبه 18:00 تا 22:004دپارتمان مشاوره تخصصی برق2,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
13 مرحله آزمون آزمایشی جامع 14001400/01/2708:004,500,000آنلاین