کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10010زبان عمومی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15یکشنبه 16:00 تا 21:0055دکتر رستمی8,900,000
20011زبان تخصصی - درک مطلب (آنلاین) کنکور 14011400/11/1512دکتر رستمی2,200,000
30012ریاضی مهندسی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی14,000,000
40013معادلات دیفرانسیل (آنلاین) کنکور 14011400/07/20دوشنبه 18:00 تا 22:0050استاد کریمی8,000,000
50014آمار و احتمال مهندسی (آنلاین) کنکور 14011400/07/30سه شنبه 13:00 تا 17:0050مهندس پورصیامی8,000,000
60020مدارهای الکتریکی (آنلاین) کنکور 14011400/07/15چهارشنبه 15:00 تا 22:00110دکتر زرگر17,500,000
70021الکترونیک (آنلاین) کنکور 14011400/07/15پنجشنبه 17:00 تا 22:0090استاد ایمانی15,000,000
80022سیستم های دیجیتال (آنلاین) کنکور 14011400/08/0150اساتید گروه8,000,000
90023سیگنال و سیستم ها (آنلاین) کنکور 14011400/07/15جمعه 08:30 تا 14:3090استاد تقدسی15,000,000
100024ماشین های الکتریکی (آنلاین) کنکور 14011400/07/20یکشنبه 18:00 تا 22:0072دکتر حلم زاده11,600,000
110025تحلیل سیستم انرژی (آنلاین) کنکور 14011400/07/20سه شنبه 18:00 تا 22:0060دکتر حلم زاده9,600,000
120026کنترل خطی کد1 (آنلاین) کنکور 14011400/07/20سه شنبه 18:00 تا 22:0084استاد کریمی14,000,000
130027کنترل خطی کد2 (آنلاین) کنکور 14011400/07/20پنجشنبه 09:00 تا 14:0084استاد استارمی14,000,000
140028مقدمه ای بر مهندسی پزشکی (آنلاین) کنکور 14011400/08/2050اساتید گروه8,000,000
1578459زبان عمومی کد 2 (آنلاین) کنکور 14011400/09/20سه شنبه 16:00 تا 2165دکتر رستمی9,000,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
15 مرحله آزمون آزمایشی کنکور 14011400/10/0308:009,000,000آنلاین
23 مرحله آزمون آزمایشی جامع کنکور 14011400/12/2008:007,000,000آنلاین