کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,500,000دانشکده برق
2005معادلات دیفرانسیل (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,500,000دانشکده برق
3007ریاضی مهندسی (پاییز98)1398/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی7,200,000دانشکده برق
4011احتمالات و آمار مهندسی (پاییز98)1398/08/20چهارشنبه 16:00 تا 21:0050مهندس پورصیامی4,500,000دانشکده برق
50011زبان تخصصی(کارگاه درک مطلب) (پاییز98)1398/11/1512دکتر رستمی1,150,000دانشکده برق
6013مدار های الکتریکی (1و2) کد1 (پاییز98)1398/08/20یکشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:00100دکتر زرگر9,000,000دانشکده برق
7014مدار های الکتریکی (1و2) کد2 (پاییز98)1398/08/20پنجشنبه 08:00 تا 15:00100دکتر زرگر9,000,000دانشکده برق
8015سیگنال ها و سیستم ها (پاییز98)1398/08/20جمعه 14:30 تا 20:0090استاد تقدسی8,100,000دانشکده برق
9017الکترونیک (1و2) (پاییز98)1398/08/20جمعه 08:00 تا 14:3084استاد ایمانی7,600,000دانشکده برق
10019سیستم های دیجیتال (پاییز98)1398/08/20دوشنبه 17:00 تا 21:0050استاد سیفی پور4,000,000دانشکده برق
11021ماشین های الکتریکی (1و2) (پاییز98)1398/08/20شنبه 17:00 تا 21:0060دکتر حلم زاده5,400,000دانشکده برق
12023تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی(پاییز98)1398/08/20دوشنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,800,000دانشکده برق
13025سیستم های کنترل خطی کد1 (پاییز98)1398/08/20پنجشنبه 15:00 تا 21:0084دکتر زرگر7,600,000دانشکده برق
14026سیستم های کنترل خطی کد2 (پاییز98)1398/08/20شنبه 16:00 تا 21:0084استاد کریمی7,600,000دانشکده برق
15033الکترومغناطیس (پاییز 98)1398/08/20چهارشنبه 14:00 تا 20:0084استاد اشرفیان7,600,000دانشکده برق
16717171مشاوره حامی برق 21398/07/010مهندس پورصیامی3,600,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 8 مرحله ای حضوری-تمام آزمون ها - حضوری1398/09/0108:005,650,000سراسر کشور
2بسته آزمون 50 درصد به علاوه سه مرحله جامع - حضوری1398/10/1308:002,900,000سراسر کشور
3بسته آزمون های سه مرحله جامع - حضوری1398/12/2308:002,550,000سراسر کشور
4بسته آزمون 50 درصد به علاوه سه مرحله جامع - آنلاین1398/10/1308:002,300,000سراسر کشور
5بسته آزمون های 8 مرحله ای-تمام آزمون ها - آنلاین1398/09/0108:004,150,000سراسر کشور
6بسته آزمون های سه مرحله جامع - آنلاین1398/12/2308:001,950,000سراسر کشور