کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1005معادلات دیفرانسیل (زمستان98)1398/11/01پنجشنبه 15:30 تا 21:0050استاد کریمی5,000,000دانشکده برق
2007ریاضی مهندسی (زمستان98)1398/11/01پنجشنبه 08:00 تا 15:0065استاد کریمی6,500,000دانشکده برق
30125مدارهای الکتریکی (زمستان98)1398/11/01شنبه 15:00 تا 21:30,چهارشنبه 15:00 تا 21:30100دکتر زرگر10,000,000دانشکده برق
49214مشاوره حامی 41398/11/010مهندس پورصیامی4,300,000دانشکده برق
520000معادلات دیفرانسیل (نکته و تست)1398/12/24شنبه 15:00 تا 19:00,یکشنبه 15:00 تا 19:00,دوشنبه 15:00 تا 19:00,سه شنبه 15:00 تا 19:0016استاد کریمی1,800,000دانشکده برق
630000ریاضیات مهندسی (نکته و تست)1398/12/24شنبه 08:00 تا 14:00,یکشنبه 08:00 تا 14:00,دوشنبه 08:00 تا 14:00,سه شنبه 08:00 تا 14:0024استاد کریمی2,600,000دانشکده برق
7031865مشاوره حامی دپارتمان 41398/11/01دپارتمان مشاوره تخصصی برق3,600,000دانشکده برق
840000احتمالات و آمار مهندسی (نکته وتست)1399/01/19سه شنبه 15:00 تا 21:00,چهارشنبه 09:00 تا 21:0018مهندس پورصیامی2,000,000دانشکده برق
950000مدارهای الکتریکی (نکته و تست)1399/01/16شنبه 13:00 تا 21:00,یکشنبه 13:00 تا 21:00,دوشنبه 13:00 تا 21:0024دکتر زرگر2,600,000دانشکده برق
1060000الکترونیک (نکته و تست)1399/01/21پنجشنبه 08:00 تا 20:00,جمعه 14:00 تا 20:0018استاد ایمانی2,000,000دانشکده برق
1170000سیستم های دیجیتال (نکته وتست)1398/12/18یکشنبه 08:00 تا 20:0012استاد سیفی پور1,400,000دانشکده برق
1280000ماشین های الکتریکی (نکته و تست)1398/12/15پنجشنبه 09:00 تا 14:00,جمعه 09:00 تا 14:00,شنبه 09:00 تا 14:00,یکشنبه 09:00 تا 14:0020دکتر حلم زاده2,200,000دانشکده برق
1390000تحلیل سیستم (نکته وتست)1398/12/15پنجشنبه 15:00 تا 19:00,جمعه 15:00 تا 19:00,شنبه 15:00 تا 19:00,یکشنبه 15:00 تا 19:0016دکتر حلم زاده1,800,000دانشکده برق
14910000کنترل خطی (نکته و تست)1399/01/21پنجشنبه 08:00 تا 20:00,شنبه 14:00 تا 20:0018دکتر زرگر2,000,000دانشکده برق
15920000سیگنال و سیستم ها (نکته و تست)1399/01/14پنجشنبه 08:00 تا 20:00,جمعه 14:00 تا 21:0018استاد تقدسی2,000,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های سه مرحله جامع - حضوری1398/12/2308:002,550,000سراسر کشور
2بسته آزمون های سه مرحله جامع - آنلاین1398/12/2308:001,950,000سراسر کشور
3بسته آزمون های چهار مرحله ای- حضوری1398/12/0908:003,400,000سراسر کشور
4بسته آزمون های چهار مرحله ای- آنلاین1398/12/0908:002,400,000سراسر کشور