کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان تخصصی (درک مطلب زمستان)1397/11/0912دکتر رستمی1,300,000دانشکده برق
2002معادلات دیفرانسیل(زمستان97)1397/11/01پنجشنبه 15:00 تا 21:0050استاد کریمی4,000,000دانشکده برق
3003ریاضی مهندسی(زمستان97)1397/11/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0065استاد کریمی5,200,000دانشکده برق
4004احتمالات و آمار مهندسی(زمستان97)1397/11/01جمعه 16:00 تا 21:0050مهندس پورصیامی4,000,000دانشکده برق
5005مدارهای الکتریکی(زمستان97)1397/11/01یکشنبه 16:00 تا 21:00,چهارشنبه 15:00 تا 21:00100دکتر زرگر8,000,000دانشکده برق
6006الکترونیک(زمستان 97)1397/11/01جمعه 08:00 تا 16:0080استاد ایمانی6,500,000دانشکده برق
7007سیستمهای دیجیتال (زمستان97)1397/11/01دوشنبه 12:00 تا 21:0045استاد فرزام3,700,000دانشکده برق
8008ماشین های الکتریکی(زمستان97)1397/11/01شنبه 17:00 تا 21:0044دکتر حلم زاده3,700,000دانشکده برق
9009تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی(زمستان97)1397/11/01دوشنبه 17:00 تا 21:0036دکتر حلم زاده3,000,000دانشکده برق
10010سیستم های کنترل خطی(زمستان97)1397/11/01دوشنبه 15:00 تا 21:0084دکتر زرگر6,800,000دانشکده برق
11011سیگنال ها و سیستم ها(زمستان97)1397/11/01شنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:0080استاد تقدسی6,500,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 3 مرحله جامع1397/12/2408:002,950,000سراسر کشور
2بسته آزمون 5مرحله ای (شامل: 25درصد سوم، 25 درصد چهارم و سه مرحله جامع)1397/11/1208:004,200,000سراسر کشور