کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10021مشاوره حامی 41397/11/22مهندس پورصیامی3,600,000
22105معادلات دیفرانسیل(نکته و تست)1398/01/2016استاد کریمی1,500,000دانشکده برق
32106ریاضی مهندسی(نکته وتست)1398/01/1824استاد کریمی2,200,000دانشکده برق
42107احتمالات و آمار مهندسی (نکته و تست)1398/01/1712مهندس پورصیامی1,150,000دانشکده برق
52108مدارهای الکتریکی (نکته و تست)1398/01/2118دکتر زرگر1,700,000دانشکده برق
62109الکترونیک (نکته و تست)1398/01/2718استاد ایمانی1,700,000دانشکده برق
72110سیستم دیجیتال (نکته وتست)1398/01/1524استاد فرزام2,200,000
82111ماشین های الکتریکی (نکته و تست)1398/01/1418دکتر حلم زاده1,700,000دانشکده برق
92112تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (نکته و تست)1398/01/1415دکتر حلم زاده1,500,000دانشکده برق
102113سیستم های کنترل خطی (نکته و تست)1398/01/2418دکتر زرگر1,700,000دانشکده برق
112114سیگنال و سیستم ها (نکته و تست)1398/01/2918استاد تقدسی1,700,000دانشکده برق

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
12 مرحله آزمون جامع1398/01/1608:001,950,000سراسر کشور