کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
1001زبان عمومی(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,600,000
2001زبان عمومی (بیمه جهت)1397/10/3050دکتر رستمی4,600,000دانشکده برق
3003زبان تخصصی (کارگاه درک مطلب)پاییز971397/10/0112دکتر رستمی1,300,000
4005معادلات دیفرانسیل(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,600,000
5007ریاضیات مهندسی(جهت)1397/11/150استاد کریمی7,300,000دانشکده برق
6009ریاضیات مهندسی کد2(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:000استاد کریمی7,300,000
7011احتمالات و آمار مهندسی(پاییز 97)1397/08/15یکشنبه 17:00 تا 21:0050مهندس پورصیامی4,600,000
8013مدارهای الکتریکی کد1(پاییز97)1397/08/15شنبه 16:30 تا 20:30,چهارشنبه 16:30 تا 20:30100دکتر زرگر8,900,000
9015مدارهای الکتریکی کد2(پاییز97)1397/08/15پنجشنبه 08:00 تا 14:30100دکتر زرگر8,900,000
10017الکترونیک(پاییز97)1397/08/15جمعه 08:00 تا 14:0084استاد ایمانی7,650,000دانشکده برق
11019سیستم دیجیتال(جهت)1397/11/15استاد فرزام2,800,000دانشکده برق
12019سیستم های دیجیتال(پاییز97)1397/08/15دوشنبه 16:00 تا 21:0045استاد فرزام4,100,000دانشکده برق
13021ماشین های الکتریکی(پاییز97)1397/08/15دوشنبه 17:00 تا 21:0060دکتر حلم زاده5,500,000
14023تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی (پاییز97)1397/08/15شنبه 17:00 تا 21:0052دکتر حلم زاده4,800,000
15025کنترل خطی(پاییز97)1397/08/15چهارشنبه 16:00 تا 21:0090استاد کریمی7,900,000
16029سیگنال ها و سیستم ها کد1(پاییز97)1397/08/15یکشنبه 16:30 تا 20:30,سه شنبه 16:30 تا 20:3090استاد تقدسی7,900,000دانشکده برق/دانشکده علوم
17031سیگنال ها و سیستم ها کد2(پاییز97)1397/08/15جمعه 14:30 تا 20:3090استاد تقدسی7,900,000
18033الکترومغناطیس(پاییز97)1397/08/15جمعه 14:30 تا 20:3084استاد اشرفیان7,650,000دانشکده برق
19000212مشاوره طرح حامی 31397/09/22مهندس پورصیامی3,500,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1بسته آزمون های 3 مرحله جامع1397/12/2408:002,950,000سراسر کشور
2بسته آزمون های 4 مرحله ای-سه مرحله جامع، یک مرحله 50 درصد1397/10/2108:003,550,000سراسر کشور
3بسته آزمون 7 مرحله ای-تمام آزمون ها به غیر از 25 درصد اول1397/09/3008:005,350,000سراسر کشور
4بسته آزمون 4 مرحله بودجه بندی-بودجه بندی ها به غیر از 25 درصد اول1397/09/3008:002,400,000سراسر کشور