کانال ها و گروه های تلگرام نصیر
لطفا مقطع خود را انتخاب کنید

انتخاب رشته در مقطع دکتری

انتخاب رشته در مقطع ارشد


ردیفکد کلاسنام کلاسروز و ساعتمدت (ساعت)استادشهریه (ریال)محل تشکیل
10001نکته وتست سیگنال ها وسیستم ها کد21398/03/15چهارشنبه 08:00 تا 17:00,پنجشنبه 08:00 تا 17:0018استاد تقدسی1,900,000دانشکده برق
2001زبان عمومی (تابستان 98)1398/05/01پنجشنبه 08:00 تا 13:0050دکتر رستمی4,000,000دانشکده برق
3003کارگاه زبان تخصصی (تابستان98)1398/07/3012دکتر رستمی1,000,000دانشکده برق
4005معادلات دیفرانسیل (تابستان98)1398/05/01پنجشنبه 15:00 تا 20:0050استاد کریمی4,000,000دانشکده برق
5007ریاضی مهندسی (تابستان 98)1398/05/01پنجشنبه 08:00 تا 14:0080استاد کریمی6,400,000دانشکده برق
6011آمار و احتمالات مهندسی (تابستان 98)1398/05/01یکشنبه 12 تا 1650مهندس پورصیامی4,000,000دانشکده برق
7013مدارهای الکتریکی کد 1 (تابستان98)1398/05/01یکشنبه 16:00 تا 21:00,سه شنبه 16:00 تا 21:00100دکتر زرگر8,000,000دانشکده برق
8014مدارهای الکتریکی کد 2 (تابستان98)1398/05/01پنجشنبه 8 تا 15100دکتر زرگر8,000,000دانشکده برق
9015سیگنال ها و سیستم ها (تابستان 98)1398/05/01جمعه 08:00 تا 15:0090استاد تقدسی7,200,000دانشکده برق
10017الکترونیک (تابستان98)1398/05/01جمعه 15 تا 2184استاد ایمانی6,800,000دانشکده برق
11021ماشین های الکتریکی (تابستان98)1398/05/01شنبه 17:15 تا 21:1560دکتر حلم زاده4,800,000دانشکده برق
12023تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی (تابستان98)1398/05/01دوشنبه 17:15 تا 21:1552دکتر حلم زاده4,200,000دانشکده برق
13025سیستم های کنترل خطی کد1 (تابستان98)1398/05/01شنبه 15 تا 2184دکتر زرگر6,800,000دانشکده برق
14026سیستم های کنترل خطی کد2 (تابستان98)1398/05/01پنجشنبه 15 تا 2184استاد استارمی6,800,000دانشکده برق
150028مدارهای الکتریکی (جمع بندی)1398/02/19پنجشنبه 08:00 تا 15:3030دکتر زرگر3,000,000دانشکده برق
16033الکترومغناطیس (تابستان98)1398/05/01چهارشنبه 14 تا 2084استاد اشرفیان6,800,000دانشکده برق
17111221مشاوره حامی 51398/02/05مهندس پورصیامی2,500,000

ردیفنام آزمونتاریخ آزمونساعتشهریه (ریال)محل تشکیل
1آزمون جامع چهارم(شبیه ساز کنکور) - حضوری1398/03/1708:00900,000سراسر کشور
2آزمون جامع چهارم(شبیه ساز کنکور) - آنلاین1398/03/1708:00500,000سراسر کشور
3بسته آزمون های 8 مرحله ای حضوری-تمام آزمون ها-تخفیف نمایشگاه1399/03/1708:003,900,000سراسر کشور